Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Heeft de gemeente mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning correct in behandeling genomen?

15 mei 2018

Ik heb op 15 maart een aanvraag ingediend om voor maximaal 10 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Artikel 4, lid 11, Bijlage II Bor heeft betrekking op “ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 t/m 10, voor een termijn van ten hoogste 10 jaar”. Wij hebben een kantoor aan huis. In het kantoor mag ik wel logies met ontbijt houden maar nu wil ik het graag alleen als vakantiehuisje verhuren. Er verandert totaal niks buiten of binnen aan het pand. Ik heb daarvoor een vergunningaanvraag ingediend, maar ik krijg pas na 5 weken het onderstaande bericht van de gemeente, waarin niet wordt ingegaan op artikel 4 lid 11 van Bijlage II Bor. Is de gemeente daarmee niet in gebreke?

Wij hebben van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ontvangen. De aanvraag gaat over het tijdelijk afwijkende gebruik van een berging/kantoor als recreatiewoning aan (adres).

ANTWOORD

U hebt vragen over de uitleg van het bericht van de gemeente. De gemeente heeft de aanvraag tot zo ver echter correct afgehandeld. De gemeente moet u naar aanleiding van uw vergunningaanvraag 2 berichten sturen. De gemeente heeft een correct bericht gestuurd. Zij gaat de aanvraag beoordelen aan de hand van de kruimelregeling. U behoeft alleen in de gaten te houden dat de gemeente tijdig beslist, dat wil zeggen binnen 8 weken na 15 maart, of langer na een verlenging daarvan.