Aan welke type certificering moet een windturbine voldoen?

Antwoord

In artikel 6.16d van het Waterbesluit is vastgelegd dat ten minste acht weken voor de aanvang van de bouwperiode een verklaring van een onafhankelijke deskundige wordt verstrekt, waarin wordt verklaard dat het ontwerp van de windturbines en andere installaties die deel uitmaken van het windpark voldoet aan de in artikel 6.16g, eerste lid van het Waterbesluit gestelde eisen. Aanvragers die gebruik maken van een type windturbine dat al is gecertificeerd voor offshore windenergie, hoeven geen aanvullende informatie te overleggen. Aanvragers die gebruik willen maken van een type windturbine dat nog niet is gecertificeerd voor offshore windenergie, moeten wel informatie overleggen waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat de aanvrager in staat is om ten minste acht weken voor de aanvang van de bouwperiode de bovengenoemde verklaring van een onafhankelijke deskundige te verstrekken.

Datum: 1 August 2018
Bron: RVO