‘Een gezonde leefomgeving is een van de factoren die beïnvloeden hoe mensen zich voelen.’ De GGD GHOR Nederland behartigt de belangen wat betreft publieke gezondheid en veiligheid. Het is de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). In deze video vertellen verschillende experts over wat een gezonde leefomgeving is en hoe die behouden of verbeterd kan worden.

Aan het woord komen: Bert van de Velden, directeur publieke gezondheid Kennemerland, Lars Hondema, arts medische milieukunde, Patrick Klaassen, adviseur gezonde leefomgeving, en Ellen Peeters, gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen.