In 2022 krijgt Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen. En dat heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht.

U kunt gaan afwachten tot de inwerkingtreding, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging. Wat verandert er en op welke wijze krijgt u hiermee te maken?

In dit actualiteitencollege met een tafelgesprek met deskundigen wordt u meegenomen in de stand van kwaliteitsborging, waarbij vragen aan de orde komen als:

  • Wat kunt u nu al met (private) kwaliteitsborging? Kun je nu al kwaliteitsborgers inschakelen? En hoe dan?

  • Hoe wordt de nieuwe rol van gemeenten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving? Zijn gemeenten al bezig met een transitie?

  • En hoe zit het met de bouwbedrijven?

  • Op welke wijze wordt er nu al met kwaliteitsborging gewerkt? Welke lessen zijn er te trekken uit de pilots en hoe gaan de toekomstige pilots er uit zien?

  • Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Hoe is dat geregeld?

Docenten: Hajé van Egmond (zelfstandig Adviseur), mr. dr. ing. P.M.J. de Haan (Advocaat en eigenaar van PDH Advocatuur) Ir. Wim Hoppenbrouwers (Directeur BouwQ) en Casper van Busschblach (Senior adviseur bij Q2 System Engineering).

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van kwaliteitsborging bouwen en wat dit betekent voor de overheid en de markt? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!