Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Praktijkvoorbeeld van loopbeleid

Om lopen te stimuleren, hebben verschillende gemeenten loopbeleid gemaakt. U vindt deze praktijkvoorbeelden in de Toolbox Loopbeleid.

Ruimte voor Lopen 2024 (via VNG)

Er zijn allerlei redenen om lopen aan te moedigen. Lopen verbetert de gezondheid en bevordert ontmoeting en de lokale economie. Wie loopt, stoot geen CO2 uit. En met een loopvriendelijke inrichting van de openbare ruimte blijft een gemeente leefbaar, groen en meer klimaatbestendig.

Praktijkvoorbeelden Ruimte voor Lopen

De Toolbox Loopbeleid bevat zes onderdelen en is bedoeld voor iedereen die loopbeleid wil inzetten om meer ruimte voor lopen te creëren. Bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) voor grote en kleine gemeenten, voor provincies en voor belangenbehartigers. Het gaat om loopbeleid in brede zin: van een apart ‘beleidsdocument lopen’ tot een bredere visie waar lopen onderdeel van is. En van een meer globale visie of strategie tot aan een actieplan.