Wonen en zorg

De zorg in Nederland ondergaat een ingrijpende transformatie. Veelal gedwongen door het scheiden van wonen en zorg kiezen zorginstellingen er steeds vaker voor om zorgvastgoed te verhuren aan zorgvragers en in de verhuurde woonruimte extramurale zorg aan te bieden.

Fotocredits: seier+seier (cc)

Geen relevant commentaar beschikbaar.

Rapportage Transformatie zorgvastgoed naar Wonen - bron: Rijksoverheid

A. Langer zelfstandig wonen analyse, achtergrond en aanpak

 1. Rli brief aan kabinet met advies over langer zelfstandig wonen - bron: Rli (2014)
 2. Presentatie over het Rli advies langer zelfstandig wonen - Annemiek Nijhof (2014)
 3. Kamerbrief over langer zelfstandig wonen start transitie - bron: Rijksoverheid (2014)
 4. Voortgangsrapportage van het aanjaagteam langer zelfstandig wonen - bron: Rijksoverheid (2015)
 5. Van tehuis naar thuis eindrapportage aanjaagteam langer zelfstandig wonen - bron: Rijksoverheid (2016)
 6. Kamerbrief met reactie op tehuis naar thuis - bron: Blok (2016)
 7. Van beschermd wonen naar een beschermd thuis - bron: VNG (Advies Commissie Toekomst beschermd wonen 2016)
 8. Tussenrapportage Samen doorpakken - bron: Aanjaagteam verwarde personen (2016)


B. Ontwikkeling in het domein wonen

 1. De woningwet 2015 in vogelvlucht - bron: Rijksoverheid (2015)
 2. Huisvestingswet 2014 - bron: Rijksoverheid (2015)
 3. Column Wet Doorstroming Huurmarkt: Cruciale vernieuwingen in huurwoningmarkt - Huib Hielkema (2016)
 4. Bijlage bij kamerbrief Prioriteiten Volkshuisvesting - bron: Rijksoverheid (2015)
 5. Monitoring prioriteiten volkshuisvesting - drs. Fokke de Jong, drs. Hanjo Lagas en drs. Joost Wegstapel (2016)
 6. Analyse prestatieafspraken 2014/2015 - Pim Tiggeloven, Marnix Groenland, Bram Klouwen en Roy Nieuwenhuis (2016)
 7. Aanbiedingsbrief Staat van de Volkshuisvesting - bron: Rijksoverheid (2016)
 8. Rapport Staat van de Volkshuisvesting - bron: Rijksoverheid (2016)

C. Ontwikkeling in het sociale domein

 1. Wijzigingen AWBZ en Wmo: een overzicht -bron: Movisie (2015)
 2. Overall rapportage sociaal domein 2015 - bron: SCP
 3. Niet buiten de burger rekenen! - bron: SCP (2016)