Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Overheidsinstanties zijn nu verplicht om naast informatieverstrekking op verzoek, ook zelf informatie gefaseerd openbaar te maken. Met deze ontwikkeling van passieve naar actieve informatieverstrekking is de invoering van de Woo een belangrijke stap naar een open overheid. Het uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is.

Fotocredits: risastla