Parkeren en Mobiliteit

Kennispartner

Bij nagenoeg ieder ruimtelijk plan speelt het onderwerp parkeren een belangrijke rol. Daarbij kan het gaan om het juridisch borgen van parkeernormen in een bestemmingsplan maar ook om het op goede wijze verrichten van parkeeronderzoek, de vraag of parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden of op de openbare ruimte kan worden afgewenteld en de mogelijkheid tot het storten van een financiële bijdrage in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds. Met de Reparatiewet BZK per 29 november 2014 heeft het onderwerp parkeren een juridische vlucht genomen. Uiterlijk 1 juli 2018 geldt artikel 2.5.30 Bouwverordening niet langer voor het toetsen van bouwaanvragen. Gemeenten zullen de bestemmingsplannen en verordeningen hiertoe tijdig moeten aanpassen.

Magazine Parkeren - eindredactie Mr. D.S.P. Roelands-Fransen

Parkeren als vast onderdeel van ruimtelijke planvorming - Mr. D.S.P. Roelands-Fransen - (21-02-2018)

Parkeerperikelen bij uitwerkingsplannen - Geerdes, Coen - (16-11-2017)

Parkeernormen in het bestemmingsplan en het weer afwijken daarvan - Halsema, Tosca van - (01-06-2017)

Parkeren in het omgevingsrecht, van technische onderbouwing tot juridisch breekpunt - Mr. D.S.P. Roelands-Fransen en Mr. L. van der Meulen - (18-05-2016)

Hoe krijg ik mijn parkeeronderbouwing ‘Raad van State proof’? - Mr. D.S.P. Roelands-Fransen en Mr. L. van der Meulen - (25-04-2016)

De Reparatiewet BZK 2014 en de Bouwverordening, Herallocatie gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften - mr. H.C.W.M. (Eric) Moesker - (01-09-2015)

Parkeren en het omgevingsrecht - Mr. E.M. van Bommel - (01-07-2015)