Leegstand en transformatie

Kennispartner

In Nederland staan veel winkel- en kantoorgebouwen leeg, vooral in de grote steden. Vaak zijn het verouderde panden in monofunctionele gebieden die niet of nauwelijks meer onderhouden worden. Dit komt de leefbaarheid in wijken niet ten goede en het probleem heeft dan ook een groot maatschappelijk draagvlak. Mogelijke oorzaken die vaak genoemd worden zijn bijvoorbeeld de economische crisis, het ‘nieuwe werken’ of de opkomst van het online winkelen.

Door de omvangrijke en vooral structurele leegstand is er steeds meer sprake van verpaupering en wordt er niet enkel ruimte verspild, maar ook kapitaal en ontwikkelingskansen. Oplossingen die regelmatig voorgesteld worden om ruimtelijk en economische ontwikkeling te stimuleren, zijn bijvoorbeeld stedelijke herverkaveling met de nadruk op functiemenging, transformatie, herontwikkeling of sloop. Ook kan publiek-private samenwerking of een Leegstandsverordening onderdeel zijn van een oplossing. Veel nieuwe invullingen van leegstaande panden zijn afkomstig uit de creatieve en de culturele sector, zo is er vaak extra aandacht voor startende ondernemers, flexwerkplekken en tijdelijke initiatieven. Verder wordt er ook ingezet op de transformatie naar woonruimte.

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

Crisis- en herstelwet wordt aangepast voor versnellen woningbouw - Omgevingswetportaal

Wonen in een getransformeerd pand (nieuwe stijl) - NEPROM

De transformatieregeling toepassen bij de herontwikkeling van voormalige industrielocaties - Robin Evens

Provinciale instrumenten aanpak leegstand onder de loep - Binnenlands Bestuur

Leegstand beboetbaar? - Ilse van der Poel

Leegstand op het platteland – Wat zijn de kansen voor transformatie? - Nancy Arkema

Aanbiedingsbrief bij rapportage verhuur onder Leegstandswet en antikraak - bron: Blok

Leegstand op het platteland - bron: College van Rijksadviseurs

Gevolgen wijziging besluit Omgevingsrecht per november 2014 - bron: mr. M. Pals, Weebers Vastgoed Advocaten

Transformatiemogelijkheden; kan de kruimelgevallenregeling worden toegepast bij functiewijziging én uitbreiding bestaand gebouw? - bron: Erika Samuels Brusse - van der Linden, CMS

Ingrijpen overheid soms nodig bij winkelleegstand - bron: CPB

Verslag Expertmeeting Stedelijke herverkaveling, Kadaster 15 april 2016 - bron: mr. Yuval Schönfeld, Tonnaer

De financiële haalbaarheid van tijdelijke transformaties van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen - bron: Gebiedsontwikkeling.nu

De Wet kraken en leegstand 5 jaar later - bron: VNG

Bouwen en vleermuizen: blijft opletten! - bron: mr. E.T. de Jong, de Jong van Leeuwen adv.

Provincie Utrecht pakt door met bestrijden van kantorenleegstand - bron: Provincie Utrecht

'Fiscus maakt kantoortransformaties lastiger dan nodig' - bron:NVB

Behoefte aan informatievoorziening voor leegstand - bron: Geonovum

Ladder voor duurzame verstedelijking - bron: BRO

Provinciale instrumenten aanpak leegstand onder de loep - bron: Binnenlands Bestuur