Leegstand en transformatie

Kennispartner

In Nederland staan veel winkel- en kantoorgebouwen leeg, vooral in de grote steden. Vaak zijn het verouderde panden in monofunctionele gebieden die niet of nauwelijks meer onderhouden worden. Dit komt de leefbaarheid in wijken niet ten goede en het probleem heeft dan ook een groot maatschappelijk draagvlak. Mogelijke oorzaken die vaak genoemd worden zijn bijvoorbeeld de economische crisis, het ‘nieuwe werken’ of de opkomst van het online winkelen.

Door de omvangrijke en vooral structurele leegstand is er steeds meer sprake van verpaupering en wordt er niet enkel ruimte verspild, maar ook kapitaal en ontwikkelingskansen. Oplossingen die regelmatig voorgesteld worden om ruimtelijk en economische ontwikkeling te stimuleren, zijn bijvoorbeeld stedelijke herverkaveling met de nadruk op functiemenging, transformatie, herontwikkeling of sloop. Ook kan publiek-private samenwerking of een Leegstandsverordening onderdeel zijn van een oplossing. Veel nieuwe invullingen van leegstaande panden zijn afkomstig uit de creatieve en de culturele sector, zo is er vaak extra aandacht voor startende ondernemers, flexwerkplekken en tijdelijke initiatieven. Verder wordt er ook ingezet op de transformatie naar woonruimte.

Tijdelijke kruimelvergunning 460 parkeerplaatsen Eindhoven Airport geen stedelijk ontwikkelingsproject (17 juli 2019)

Uitkomsten enquete agrarische leegstand (28-3-2019)

Transformeren is optimaliseren - Johan van der Graaf - (06-02-2018)

Wonen in een getransformeerd pand (nieuwe stijl) - NEPROM - (29-11-2017)

De transformatieregeling toepassen bij de herontwikkeling van voormalige industrielocaties - Robin Evens -(11-04-2017)

Provinciale instrumenten aanpak leegstand onder de loep - Binnenlands Bestuur - (14-12-2016)

Leegstand beboetbaar? - Ilse van der Poel - (03-10-2016)

Bouwen en vleermuizen: blijft opletten! - bron: mr. E.T. de Jong - (10-07-2016)

Transformatiemogelijkheden; kan de kruimelgevallenregeling worden toegepast bij functiewijziging én uitbreiding bestaand gebouw? - bron: Erika Samuels Brusse - van der Linden - (20-06-2016)

Leegstand op het platteland – Wat zijn de kansen voor transformatie? - Nancy Arkema - (06-06-2016)

Ingrijpen overheid soms nodig bij winkelleegstand - bron: CPB - (31-05-2016)

De financiële haalbaarheid van tijdelijke transformaties van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen - bron: Gebiedsontwikkeling.nu -(04-04-2016)

De Wet kraken en leegstand 5 jaar later - bron: VNG - (11-02-2016)

Provincie Utrecht pakt door met bestrijden van kantorenleegstand - bron: Provincie Utrecht -(02-02-2016)

'Fiscus maakt kantoortransformaties lastiger dan nodig' - bron:NVB - (27-01-2016)

Behoefte aan informatievoorziening voor leegstand - bron: Geonovum - (21-01-2016)

Ladder voor duurzame verstedelijking - bron: BRO - (22-05-2015)

Leegstand op het platteland - bron: College van Rijksadviseurs - (21-05-2015)

Onderzoeksrapport: Transformatie kantoren gaat niet vanzelf (PDF) - Rijksoverheid - (01-07-2011)