Kruimelregeling

Kennispartner

Als een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, moet worden gekeken of met omgevingsvergunning van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. De zogenaamde ‘kruimelvergunning’ biedt daarvoor een goede mogelijkheid.

In artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is de zogenaamde ‘kruimellijst’ opgenomen. Op deze lijst staan elf kruimelgevallen waarvoor het college van B&W toestemming kan geven om van het bestemmingsplan af te wijken. Voor initiatiefnemers is het grote voordeel van een kruimelvergunning dat de reguliere voorbereidingsprocedure (8 weken + 6 weken verlenging) van toepassing is. Daarnaast is het college van B&W bevoegd gezag en hoeft er dus geen toestemming van de gemeenteraad te worden gevraagd. Daarmee is de kruimelvergunning een snelle route om van het bestemmingsplan af te wijken. Bovendien is de kruimellijst op meer en ook op grotere bouwplannen van toepassing dan vaak wordt gedacht. Dit komt ook doordat in één omgevingsvergunning meerdere kruimelgevallen kunnen worden gecombineerd. De naam ‘kruimelvergunning’ dekt dan ook al lang niet altijd de lading!

Relevant commentaar