Grondeigendom

Kennispartner

Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regels over onteigening, het voorkeursrecht, kostenverhaal, inrichting van het landelijk gebied en kavelruil in het stedelijk gebied. Het wetsvoorstel vervangt de huidige Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de Wet inrichting landelijk gebied en een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling. Met het samenbrengen van alle thans bestaande afzonderlijke wetten in één wet wordt beoogd meer samenhang te creëren tussen de verschillende instrumenten van het grondbeleid.

Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2017 - nr. 7, Tijdschrfit voor Bouwrecht - Martijn Scheltema, Jelmer Procee, Monique Rus-van der Velde, Myrte Berkvens, Saskia Bouwman, Tjalling Reijnders en Myrthe Nielen

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel IV – Kostenverhaal - Alrik Bijkerk

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel III – Herverkaveling in het landelijk gebied en kavelruil (ook) in het stedelijk gebied - Monique Rus-van der Velde

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel II – Voorkeursrecht - Frank Mulder

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel I – Onteigening - Monique Rus-van der Velde

Zes agendapunten voor een modern grondbeleid - Bas Waterhout en Tim Zwanikken

Grondbeleid en Omgevingswet - Fred Hobma

Advies Grond voor gebiedsontwikkeling - RLI

Grondbeleid: denkwerk voor de zomervakantie - Arjen de Snoo

Stedelijke herverkaveling: zo doe je dat - Friso de Zeeuw

TBR 2017/3 Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom; van A naar Beter? - Egbert de Groot

Advies Raad voor de rechtspraak Aanvullingswet grondeigendom: ernstige bedenkingen - Chantal van Mil

VNG-Reactie Aanvullingswet Grondeigendom - VNG

Onteigenen met de Omgevingswet - Willem van der Werf

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: onteigening - Joost Hoekstra

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: het voorkeursrecht - Joost Hoekstra

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (I) – Voorkeursrecht - Karin Haan

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (II) – de onteigeningsbeschikking - Jelmer Procee

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (III) – de onteigeningsakte en verzoekschriftprocedure - Lisette Baljon

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (IV) – herverkaveling en stedelijke kavelruil - Monique Rus-van der Velde