Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Overheden en burgers worden zich steeds meer bewust van de ruimtelijke gevolgen die evenementen in de openbare ruimte hebben. Vraagstukken worden niet meer alleen behandeld vanuit het beleidsveld openbare orde, maar in toenemende mate ook vanuit het omgevingsrecht.