Erfpacht

Kennispartner

Erfpacht leek een aantal jaar uit de gratie te zijn. De stagnerende verkoop van bouwkavels en de lastige liquiditeitspositie waarin sommige bedrijven verkeren, hebben er echter toe geleid dat het erfpachtinstrument tegenwoordig weer volop in de belangstelling staat. Het uitgeven van grond in erfpacht is immers een interessante optie om de financierbaarheid van vastgoedontwikkelingen te verbeteren, omdat de totale benodigde financiering bij de start van een project lager ligt. Daarnaast biedt het erfpachtrecht bedrijven de mogelijkheid om de gronden onder hun opstallen te verkopen met behoud van het gebruiksrecht van de gronden. Op deze manier kunnen bedrijven additionele geldstromen genereren die weer kunnen worden geïnvesteerd.

Er is geen relevant commentaar.

Erfpacht als betrouwbare basis voor de verduurzaming van particuliere woningen - Sheila van Gemeren - 18-12-2018

Erfpacht en marktconforme canonherziening - Rob van der Kooij - 12-11-2018

Erfpacht en het retentierecht - K.G.J. Heesakkers

Noot bij ECLI:NL:GHARL:2015:108 - W.J.E. van der Werf

Noot bij ECLI:NL:HR:2014:3071 - W.J.E. van der Werf

Erfpacht op juiste waarde getaxeerd - ir. M. de Koe

Guidance note ''Taxatie erfpacht'' - bron: RICS

Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012 - bron: MijnErfpacht

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten - bron: NVB

Startdocument eeuwigdurende erfpacht - bron: Gemeente Amsterdam

Afschaffing erfpachte gemeente Utrecht - bron: Gemeente Utrecht

Schoon schip - prof. dr. T.M. Berkhout, prof. dr. D. Brounen en prof. dr. P.M.A. Eichholtz

Bezint Eer Gij Begint - bron: Advies van de Martkwaardecommissie

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.