Asbest

Asbest is een zeer sterk bouwmateriaal dat vanaf de tweede helft van de 19e eeuw in Nederland erg populair was om onder andere vloerbedekking, isolatie, verven, betonlijm, kitten en dakbedekking van te maken. Nederland kent sinds 1993 een verbod op het gebruik van asbest, maar in veel voor 1993 opgerichte gebouwen is het materiaal nog steeds te vinden. In oktober 2018 stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden vanaf 2024.

De maatschappelijke onrust bij de ontdekking van asbest is vaak groot vanwege het dreigende gevaar voor het milieu (bodemverontreiniging) en de volksgezondheid. Sinds 1970 is bekend dat asbest een kankerverwekkende stof is; blootstelling aan asbest kan asbestose, longkanker en buik- of longvlieskanker veroorzaken. Door middel van veel en ingewikkeld toezicht en handhaving proberen overheden de risico’s als gevolg van de ontdekking en de verwijdering van asbest te verkleinen. In het Bouwbesluit 2012, het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en in de Arbowet staan regels omtrent het veilig verwijderen van asbest. Particulieren dienen altijd een sloopmelding te doen bij de gemeente. Boven een bepaalde marge mogen enkel gecertificeerde bedrijven asbest verwijderen.

Relevante wetgeving

Algemene wet bestuursrecht: Hoofdstuk 5 (art. 5.1 t/m 5.54)

Arbeidsomstandighedenwet art. 1 t/m 3, art. 5 t/m 6, art. 16, art. 20, art. 24, art. 28 en art. 33 t/m 34

Arbeidsomstandighedenbesluit art. 1.5a t/m 1.5i en art. 4.1 t/m 4.54d

Asbestverwijderingbesluit 2005 art. 3 t/m 9

Beleidsregel boeteoplegging

Bouwbesluit 2012 art. 1.26 t/m 1.33 en art. 7.17 t/m 7.22

Productenbesluit asbest

Wet bodembescherming art. 1 en art. 6 t/m 20

Wet milieubeheer art. 1.1a, art. 10.1, art. 10.2, art. 10.37, art. 17.1 t/m 17.5

Woningwet art. 1-1a, art 7b-11

Relevant commentaar

Bouwbesluit Tekst & Toelichting

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting