Menu

Filter op
content
PONT Omgeving


Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Nieuwbouw krijgt vanaf juli 2018 al geen gasaansluiting meer (tenzij het niet anders kan), maar wat betekent dit doel voor bestaande woningen en gebouwen?

Aardgasvrij
Om het gestelde doel in 2050 te behalen worden 1,5 miljoen bestaande woningen vóór 2030 al verduurzaamd, waar ook het aardgasvrij maken van woningen onder valt. Omdat de staat van de huizen en de bijbehorende maatregelen per wijk erg kunnen verschillen, spelen gemeenten een cruciale rol in de realisatie van dit plan.

Transitievisie warmte
Elke gemeente moet voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Hierin staat een realistisch tijdpad en plan van aanpak voor verduurzaming per wijk, onder andere wanneer een wijk aardgasvrij moet worden. Ook moet hierin worden vastgesteld wat de alternatieve energiebronnen zijn, waarbij een definitieve keuze pas later gemaakt hoeft te worden.

Proeftuinen
In 2018 is de Rijksoverheid samen met een aantal gemeenten begonnen met 27 wijken aardgasvrij te maken, de zogenaamde ‘proeftuinen’. In de komende jaren zullen in totaal 100 proeftuinen worden opgezet zodat het duidelijk wordt wat in de praktijk de knelpunten zijn in de energietransitie. De eerste resultaten zijn inmiddels vastgesteld: niet alleen de staat van de woningen, maar ook de mentaliteit van de bewoners en andere uitdagingen in de wijk, blijken een grote rol te spelen in het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen.