Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Voorzieningenrechter schorst vonnis van het Gerechtshof vanwege belangenafweging

Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij.

23 mei 2022

Samenvatting

Samenvatting

Een vonnis dat onmiddellijk kan worden uitgevoerd laat onverlet dat de voorzieningenrechter een belangenafweging kan maken tussen onmiddellijke tenuitvoerlegging en het eerst afwachten van hoger beroep of cassatie. In deze zaak zijn eisers bevraagd naar een integriteitsonderzoek (Bibob) waarvoor een geheimhoudingsplicht geldt. Zij doen een beroep op het verschoningsrecht, dat door de rechter-commissaris wordt gehonoreerd maar in hoger beroep wordt afgewezen. Eisers hebben daaropvolgend een kort geding gestart teneinde voorlopig te verhinderen dat zij moeten verklaren over het Bibob-onderzoek. De voorzieningenrechter sluit aan bij een overzichtsuitspraak van de Hoge Raad en overweegt dat het vonnis door het Gerechtshof niet is gemotiveerd. De voorzieningenrechter heeft daarom de ruimte om een belangenafweging te maken die in het voordeel van eisers uitvalt. Over de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht kan namelijk verschillend worden gedacht; het ligt in de rede deze fundamentele rechtsvraag eerst aan de Hoge Raad voor leggen, voordat het vonnis daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd. Daarbij speelt een rol dat een eenmaal gedane verklaring (waarmee de geheimhoudingsplicht wordt geschonden) niet meer kan worden teruggedraaid.

Artikel delen