Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Verkavelen landbouwgrond en verkoop met de ‘belofte van winst’, is vernietigbare rechtshandeling

Dit kan voor veel consumenten mogelijk uitkomst bieden. Let op de korte verjaringstermijn van drie jaar! Tijdig stuiten dus.

20 augustus 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

De rechter overweegt ondermeer: Bij het uitblijven van de bestemmingswijziging is de voorgespiegelde vrije verhandelbaarheid een lege dop. Gegeven de op verwachtingswaarde gebaseerde aankoopprijs is immers niet aannemelijk dat er zonder bestemmingswijziging ooit nog ruimte is voor rendement. De vrije verhandelbaarheid bestaat in de vrijheid om verlies te lijden.

AKD

Artikel delen