Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Uitspraak over woningsplitsing en bestemmingsplan: was er sprake van één bestaande woning of 2 zelfstandige woningen?

Over deze voor de praktijk interessante casus handelde de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

13 mei 2024

Samenvatting

Samenvatting

Uitspraak over woningsplitsing en bestemmingsplan: was er sprake van één bestaande woning of 2 zelfstandige woningen?

Over deze voor de praktijk interessante casus handelde de uitspraak van de ABRvS van 8 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1948. Het bestemmingsplan bepaalt namelijk dat het verboden is om een bestaande woning te splitsen tot twee of meer zelfstandige woningen. De Afdeling ziet zich voor de vraag gesteld of met het bouwplan in de aanvraag sprake is van het splitsen van één bestaande woning in twee zelfstandige woningen, of dat er al sprake was van twee zelfstandige woningen vóór de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is geen definitie van het begrip "bestaande woning" opgenomen. 

Artikel delen