Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Uitspraak over anticumulatiebepaling Awb (art. 5:6 Awb)

Artikel 5:6 van de Awb bepaalt dat het bestuursorgaan geen herstelsanctie oplegt zolang een andere wegens dezelfde overtreding opgelegde herstelsanctie van kracht is.

1 juni 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

In de uitspraak ABRvS 29 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2219 was aan de orde of er sprake was van strijdigheid met artikel 5:6 Awb vanwege verschillende overtredingen van de APV (toevallig ook artikel 5:6 van de APV).

Appellant betoogt dat het college in strijd met artikel 5:6 van de Awb tegelijkertijd verschillende herstelsancties heeft opgelegd voor dezelfde overtreding.

Op grond van artikel 5:6 van de Awb mag een bestuursorgaan geen herstelsanctie opleggen zolang een andere wegens dezelfde overtreding opgelegde herstelsanctie van kracht is.

Hoewel de lasten onder bestuursdwang en lasten onder dwangsom in de zaken 202205576, 202205579, 202205592 en 202205593 allemaal zijn opgelegd wegens overtreding van artikel 5:6 van de Apv, zijn de lasten opgelegd voor verschillende opleggers of aanhangwagens, op verschillende locaties en op verschillende momenten. Van strijd met artikel 5:6 van de Awb is daarom geen sprake.

Artikel delen