Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Trampoline vergunningvrij?

Het college van B&W van de Gemeente De Bilt heeft een last onder dwangsom opgelegd die onder andere ziet op een zonder omgevingsvergunning gerealiseerde trampoline. Aangevoerd wordt dat er geen sprake is van een overtreding, omdat voor het realiseren van de trampoline geen omgevingsvergunning vereist zou zijn.

8 september 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

De Afdeling volgt dit betoog in deze situatie niet. Weliswaar zijn sport- en speeltoestellen voor particulier gebruik op grond van artikel 2, aanhef en onderdeel 11 van bijlage II bij het Bor vergunningvrij, maar in dit geval gaat het om een ingegraven trampoline. Voor dat ingraven is op grond van het bestemmingsplan wel een omgevingsvergunning nodig. In de planregels is een uitzondering op deze vergunningplicht opgenomen indien het afgraven plaatsvindt ten behoeve van het normale gebruik van gronden. Maar aangezien de bestemming agrarisch is, hoort een trampoline niet tot het normale gebruik.

Artikel delen