Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Provincie Zuid-Holland mocht ontheffing verlenen voor doden van vossen

De ontheffing die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland heeft verleend voor het doden van vossen in een aantal gebieden in de provincie Zuid-Holland blijft in stand. De ontheffing maakt het mogelijk om vossen met een geweer te doden tussen zonsondergang en zonsopkomst. Het doden van vossen is nodig om de weidevogels te beschermen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (13 september 2023).

17 september 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Bij de verlening van de ontheffing moet volgens de Wet natuurbescherming in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan: er is geen andere bevredigende oplossing om de vos te bestrijden en de ontheffing is nodig in het belang van de bescherming van de weidevogels en andere vogels die op de bodem broeden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de ontheffing aan deze twee voorwaarden getoetst en komt tot de slotsom dat er "in de gegeven omstandigheden inderdaad geen andere bevredigende oplossing is dan het doden van de vos en dat de ontheffing noodzakelijk is."

Artikel delen