Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Participatie

In de uitspraak AbRvS 15 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4234, wordt het bestemmingsplan “Herontwikkeling De Watering aan de Krommert te Oosthuizen” van de gemeente Edam-Volendam beoordeeld. Het plan maakt 22 grondgebonden bungalows voor mogelijk.

18 november 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Opmerkelijk is de inhoudelijke beoordeling van de stelling van appellanten dat onvoldoende mogelijkheid is gegeven voor participatie voorafgaand aan het vaststellen van het plan. De Afdeling toetst indringend of de participatiemogelijkheid toereikend is geweest, net als in de AbRvS 12 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2674. De Afdeling betrekt daarbij onder meer het Ontwikkelingskader voor dit gebied. Wederom goed om in het achterhoofd te hebben bij het voorbereiden van een participatietraject onder de Omgevingswet.

Verder wordt de voorwaardelijke verplichting voor het beperken van geluidoverlast door de Afdeling aangepast omdat niet is gespecifieerd in welke mate deze voorziening overlast voor omwonenden zou moeten beperken en de instandhouding ervan niet is verzekerd in de planregels. De Afdeling past deze planregel zelf aan.

Artikel delen