Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Onevenredige aantasting daklandschap

Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee airco-units en een afrastering geweigerd, omdat het daklandschap onevenredig zou aantasten.

11 oktober 2021

Samenvatting

Samenvatting

Appellant is het hier niet mee eens. De Afdeling oordeelt dat het college van B&W zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat niet is voldaan aan de voorwaarde dat daklandschap niet onevenredig wordt aangetast. Het college heeft in aanmerking kunnen nemen dat met de airco-units het daklandschap rommeliger wordt. Daarnaast is er sprake van een gemeentelijk monument, kan het appartement ook op alternatieve, inpandige manieren verwarmd en/of gekoeld worden en zijn de airco-units te zien vanaf de openbare ruimte en omliggende gebouwen. Daarbij is uit het oogpunt van het monumentale karakter van het pand voorgeschreven dat de afrastering van het dakterras transparant moet worden uitgevoerd. Dat brengt mee dat ook airco-units die op het dakterras zijn geplaatst een zichtbaar, onderscheidend, element in het daklandschap vormen.

Artikel delen