Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Na ter inzage ontwerpbesluit omgevingsvergunning mag deze alleen gewijzigd worden van ondergeschikte aard

Een verzoek om de aanvraag in lijn te brengen met het bestemmingsplan is geen verzoek om aanvulling. In zo'n geval is het immers duidelijk welke functie is ingetekend. Dat in gevoerde vooroverleggen is aangegeven dat die functie op de begane grond toegestaan zal worden en niet van het bestemmingsplan afgeweken zal worden, maakt dat niet anders. Niet heel verwonderlijk, omdat de aanvraag leidend is en als het college niet toe wil staan, afgewezen moet worden.

1 augustus 2022

Jurisprudentie – Samenvattingen

Omdat de overige, wel vereiste, tekeningen tijdig zijn verstrekt, is de beslistermijn weer gaan lopen en is een van rechtswege verleende omgevingsvergunning ontstaan.