Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Moet met gasloze woning met stikstofuitstoot gerekend worden

Interessante uitspraak voor de #\bouw: een tijdelijke toename van 0,02 mol/ha/ja levert met zekerheid geen significante effecten op. Ook al is het natuurgebied al overbelast: de Raad van State vindt een passende beoordeling voor dit bestemmingsplan niet nodig. En dus ook geen milieueffectrapport (MER).

10 november 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Waar ging het om? De bouw van slechts één woning.. Maar wel dichtbij een Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek: op een afstand van 150 meter. Drie natuurverenigingen en twee omwonenden stapten naar de Raad van State. Ze brengen van alles naar voren maar de Raad van State veegt alle bezwaren van tafel.

Interessant punt is de discussie of bij een gasloze woning nu wel of geen emissies kunnen optreden.

De gemeente stelt - onder verwijzing naar de instructie van rekeninstrument #AERIUS - dat bij gasloze woningen uitgegaan mag worden van emissiefactor 0.

De natuurorganisaties stellen van niet en wijzen op een RIVM-berekeningsmethode waarin - ook voor gasloze woningen - rekening wordt gehouden met gevolgen van sfeerverwarming (openhaard romantiek) en stikstofuitstoot van mens en huisdier. Voor de liefhebbers: dit is door RIVM berekend op respectievelijk 0,44 kg NOx en 0,5 kg NH3. Er had volgens de natuurorganisaties dus wel rekening gehouden moeten worden met emissies uit de gasloze woning.

De Raad van State gaat er niet in mee. De berekeningsmethode van het RIVM uit 2019 heeft slechts ten doel gehad om een globale inschatting te maken van de totale stikstofdepositie bij de productie van 75.000 woningen terwijl de AERIUS-instructie echt is bedoeld voor het maken van een specifieke berekening. De gemeente mocht daar in dit geval vanuit gaan. Ook omdat deze van recenter datum is. En deze woning werd uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp. En zonder schoorsteen..

Ook andere gronden waaronder die over de provinciale Omgevingsverordening (het perceel was ooit gereserveerd voor natuur), gemeentelijk beleid en de noordse woelmuis redden het niet. Het beroep is ongegrond.