Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Moet geluid van padelbanen in het kader van handhaving worden gemeten of berekend

Geluid van padelbanen blijft de gemoederen nog wel even bezighouden. Illustratief is de discussie rond het gebruik van twee padelbanen in Wassenaar. Daarvoor is een onherroepelijke omgevingsvergunning verleend (zie ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1746).

14 april 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Hierna is een handhavingsverzoek ingediend vanwege de geluidhinder. Het bevoegd gezag heeft dit verzoek afgewezen en meent te kunnen volstaan met een waarschuwing. Die afwijzing is gebaseerd op een geluidrapport van de omgevingsdienst, waarin één 𝐠𝐞𝐥𝐮𝐢𝐝𝐦𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 is meegenomen. In dit rapport is de overschrijding van de geluidnormen vastgesteld op 3 dB(A), wat betreft het langtijdgemiddelde in de avondperiode.

De rechtbank Den Haag heeft vervolgens geoordeeld dat direct handhavend opgetreden had moeten worden. Dat oordeel is mede gebaseerd op het verslag dat de Stab heeft uitgebracht in die procedure. De Stab meent dat ten tijde van voornoemde meting geen sprake was van een representatieve bedrijfssituatie. Zij heeft de geluidsniveaus 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝. Hieruit volgt een aanzienlijk grotere overschrijding dan de omgevingsdienst heeft vastgesteld. De rechtbank heeft besloten dat opnieuw moet worden beslist op het handhavingsverzoek.

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft die uitspraak vorige week geschorst (ABRvS 6 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1375). 𝑫𝒆 𝒗𝒐𝒐𝒓𝒛𝒊𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏𝒓𝒆𝒄𝒉𝒕𝒆𝒓 𝒊𝒔 𝒆𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆𝒍𝒊𝒋𝒌 𝒐𝒑 𝒗𝒐𝒐𝒓𝒉𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒊𝒆𝒕 𝒗𝒂𝒏 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒕𝒖𝒊𝒈𝒅 𝒅𝒂𝒕 𝒆𝒆𝒏 𝒉𝒂𝒏𝒅𝒉𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈𝒔𝒃𝒆𝒔𝒍𝒖𝒊𝒕 𝒌𝒂𝒏 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒃𝒂𝒔𝒆𝒆𝒓𝒅 𝒐𝒑 𝒆𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒌𝒆𝒏𝒅 𝒈𝒆𝒍𝒖𝒊𝒅𝒔𝒏𝒊𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒊𝒏 𝒑𝒍𝒂𝒂𝒕𝒔 𝒗𝒂𝒏 𝒐𝒑 𝒆𝒆𝒏 𝒇𝒆𝒊𝒕𝒆𝒍𝒊𝒋𝒌 𝒕𝒆𝒓 𝒑𝒍𝒂𝒂𝒕𝒔𝒆 𝒈𝒆𝒎𝒆𝒕𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒍𝒖𝒊𝒅𝒔𝒏𝒊𝒗𝒆𝒂𝒖. Het bevoegd gezag dient nu een nieuwe meting te laten uitvoeren en binnen 3 maanden een nieuw besluit te nemen op het handhavingsverzoek.

AKD

Artikel delen