Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Mocht de gemeente een foodcafé binnen een supermarkt weigeren op basis van het Detailhandelsbeleid?

Hierover boog de ABRvS zich in de uitspraak ECLI:NL:RVS:2024:471. Het college heeft geweigerd om aan Jumbo een omgevingsvergunning te verlenen voor het inrichten van een zogenoemd foodcafé in een Jumbo-vestiging.

10 februari 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

In de Detailhandelsvisie is gekozen voor versterking van de winkelgebieden in de binnenstad, Marconistraat en de ondersteunende wijkwinkelcentra. In de Detailhandelsvisie staat dat nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de versterking van de gewenste detailhandelsstructuur. Ontwikkelingen op het gebied van detailhandel op plaatsen buiten deze structuur zijn in beginsel ongewenst. Voor winkels buiten de gewenste winkelstructuur wordt uitbreiding in beginsel niet toegestaan.

Niet in geschil is dat de winkel op het perceel in de Detailhandelsvisie een solitaire winkel is en niet bij de gewenste winkelstructuur past. Over de bestaande solitair gelegen winkels is in de Detailhandelsvisie vermeld dat deze hun bedrijfsvoering mogen voortzetten en hun verworven rechten behouden, maar dat aan nieuwe initiatieven niet wordt meegewerkt. In de Detailhandelsvisie staat verder dat de solitaire supermarkten aan onder meer de Van Doornestraat niet substantieel worden versterkt zodat deze de positie van de wijkcentra niet kunnen ondermijnen. Eventuele initiatieven voor verplaatsing of uitbreiding worden getoetst op de ruimtelijke effecten op de wijkwinkelstructuur.

Uit de Detailhandelsvisie volgt niet dat een nieuw initiatief alleen ontoelaatbaar is als het ondermijnend is voor de overige winkelstructuur in Goes. Anders dan Jumbo stelt, kan dat niet worden afgeleid uit de vaststelling op p. 19 v.d. Detailhandelsvisie dat onder meer de bestaande solitaire winkel niet ondermijnend is aan de daarvoor genoemde

winkelstructuur. Het college heeft op de zitting verder toegelicht dat de

passage op pagina 19 van de Detailhandelsvisie over de toetsing van de

ruimtelijke effecten op de winkelstructuur over verplaatsing van een winkel of uitbreiding van het aantal vierkante meters gaat. In dit geval gaat het niet om uitbreiding van het oppervlak van de winkel, maar om versterking van de

winkellocatie door toevoeging van horeca. De Afdeling ziet geen aanleiding om aan deze toelichting te twijfelen. Ook kan uit passages in de Detailhandelsvisie en Horecavisie over het veranderende consumentengedrag en het daarmee samenhangende belang om functies in een winkel te concentreren niet worden afgeleid dat het foodcafé in de Jumbo wel in de Detailhandelsvisie past.

De Detailhandelsvisie kan niet anders worden begrepen dan dat de versterking van de detailhandelsfunctie op het perceel door toevoeging van een #foodcafé niet toelaatbaar is. Gelet op het voorgaande heeft het college mogen weigeren mee te werken aan realisering van een foodcafé in de Jumbo op het perceel.

Artikel delen