Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Matiging bestuurlijke boete na legalisatie

Het college van de gemeente Amsterdam legde een eigenaar van een woning een boete op wegens het zonder vergunning opdelen van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte. Ter discussie bij de Afdeling staat of de boete moet worden gematigd omdat er inmiddels een omzettingsvergunning is verleend.

24 januari 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Anders dat de rechtbank heeft geoordeeld komt de Afdeling tot de conclusie dat er omstandigheden zijn die matiging van de boete rechtvaardigen. De boete is opgelegd naar aanleiding van een adrescontrole en er was dus geen sprake van overlast. Gelijktijdig met de oplegging van de boete gaf het college de mogelijkheid om de situatie te legaliseren door middel van het aanvragen van een omzettingsvergunning. In de vervolgens verleende omzettingsvergunning stelt het college dat de omzetting van de woning naar onzelfstandige woonruimten de schaarste op de woningmarkt terugdringt. Nu er geen sprake was van overlast en er geen negatief effect is uitgegaan van de overtreding op de leefomgeving en de woonruimtevoorraad is een matiging van de boete terecht. De Afdeling matigt de boete met 50%.

Artikel delen