Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Let op: de definitie van een bouwwerk in het bestemmingsplan kan afwijken van de algemene definitie uit de Modelbouwverordening

De ABRvS, ECLI:NL:RVS:2023:4148 deed vandaag ook een uitspraak over de definitie van 'bouwwerk' uit het bestemmingsplan, in relatie tot of is voldaan aan een last onder dwangsom inzake illegaal opgerichte chalets en of daardoor wel of niet dwangsommen zijn verbeurd. Appellante is eigenaar van het perceel, waar op een gedeelte van het perceel appellante in 2019 een chalet heeft geplaatst zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. In het besluit van 31 december 2020 heeft het college onder meer gelast de overtreding van artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo te beëindigen en beëindigd te houden. Daarbij is vermeld dat dit kan worden gedaan door het chalet te verwijderen en verwijderd te houden.

8 november 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

De overtreding van artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo doet zich slechts voor als het chalet is aan te merken als een 'bouwwerk' als bedoeld in artikel 1.50 van het bestemmingsplan. In dit artikel is een bouwwerk gedefinieerd als "een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden."

Anders dan appellante meent, is een aansluiting op leidingen in de grond ook voldoende om een directe verbinding met de aarde aan te nemen.

Uit het bezoekrapport van 14 december 2021, dat aan de invordering ten grondslag ligt en dat gaat over de hercontroles in oktober, november en december 2021, blijkt alleen dat het chalet nog aanwezig was maar niet of de leidingen op dat moment nog waren verbonden aan het chalet. Daarmee is niet zeker of er op dat moment nog een directe verbinding van het chalet met de aarde was en daarmee ook niet of aan de last was voldaan. Gelast is immers om de overtreding van artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo te beëindigen. Het verwijderen en verwijderd houden van het chalet was een van de mogelijkheden om de overtreding te beëindigen, maar beëindiging van de overtreding kon ook door de leidingen los te koppelen van het chalet. Om deze reden zijn de besluiten van 12 januari 2022 en 21 april 2022 onzorgvuldig tot stand gekomen. De rechtbank heeft hier namelijk ten onrechte geoordeeld dat dat laatste niet genoeg is om de overtreding ongedaan te maken.

Aangetekend moet worden dat deze casus ging over de definitie van bouwwerk uit een bestemmingsplan, deze moet worden onderscheiden van de definitie van 'bouwwerk' uit de Modelbouwverordening. Over het verschil tussen de twee soorten definities van 'bouwwerk' heb ik een annotatie geschreven voor de Gemeentestem die hieronder nogmaals is te lezen.

Over de definitie van 'bouwwerk' zijn vaak opmerkelijke uitspraken gedaan: is een vogelverschrikker een bouwwerk?, een jeu de boules-baan?, een draaimolen of een suikerspinwagen? Deze, en andere grappige uitspraken, zijn te lezen in mijn tweeluik hieromtrent.

Artikel delen