Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Ladder voor duurzame verstedelijking: of sprake is van een stedelijke ontwikkeling moet los worden gezien van de vraag of de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied ligt

Een interessante uitspraak in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

13 mei 2024

Samenvatting

Samenvatting

Ladder voor duurzame verstedelijking: of sprake is van een stedelijke ontwikkeling moet los worden gezien van de vraag of de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied ligt

Een interessante uitspraak in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking: hashtag#ABRvS 8 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1944.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met artikel 3.1.6, tweede lid van het Besluit ruimtelijke ordening, omdat de raad het plan niet heeft getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

In paragraaf 4.1.2 van de plantoelichting wordt ingegaan op de ladder voor duurzame verstedelijking. Daar wordt gesteld dat het plan voorziet in 25 woningen binnen bestaand stedelijk gebied en 3 daarbuiten. De toetsing aan de ladder geldt dus alleen voor die 3 woningen. Projecten met minder dan 12 woningen worden niet gezien als stedelijke ontwikkeling, dus is een nadere toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking niet nodig, aldus die paragraaf in de plantoelichting.

Uit die paragraaf in de plantoelichting maakt de voorzieningenrechter dus op dat er niet is getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Dat oordeel is volgens de voorzieningenrechter niet juist. De vraag of sprake is van een stedelijke ontwikkeling moet los worden gezien van de vraag of deze in bestaand stedelijk gebied ligt.

Het totale plan voorziet in 28 woningen. Dat zijn er meer dan twaalf. Dat is dus een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dan moet worden bezien of daar kwantitatief en kwalitatief behoefte aan bestaat. De raad heeft op de zitting toegelicht dat die behoefte wel is onderzocht en bezien. Zij wijst daarbij op paragraaf 4.3.2 van de plantoelichting. Uit die paragraaf kan wellicht worden opgemaakt dat aan de 28 voorziene woningen behoefte bestaat. Maar dat lost nog niet het gebrek op dat in ieder geval een aantal woningen buiten bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd.

In dat geval vereist de laddertoets dat de raad moet bezien of de ontwikkeling op alternatieve locaties binnen het bestaand stedelijk gebied mogelijk is. Die beoordeling heeft in ieder geval niet plaatsgevonden.

Artikel delen