Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Jurisprudentie Omgevingsrecht: Parkeerbehoefte onvoldoende gemotiveerd

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het splitsen van een woning. Het college van B&W heeft aan de weigering ten grondslag gelegd dat er niet is voorzien in realisering van de benodigde parkeerplek.

18 oktober 2021

Samenvatting

Samenvatting

Volgens appellant zouden de garageboxen die in de omgeving van de woning zijn gelegen, mee moeten tellen bij de beoordeling of er is voldaan aan de parkeernorm. Deze garageboxen zijn namelijk gerealiseerd ten behoeve van een appartementencomplex dat appellant in eigendom heeft. Deze garageboxen kunnen, volgens appellant, de parkeerbehoefte na de splitsing opvangen, omdat de garageboxen niet eerder als parkeerplekken zijn uitgegeven. Het college van B&W is van oordeel dat met de bestaande garageboxen niet wordt voldaan aan de parkeereis, aangezien de garageboxen geen nieuw gecreëerde parkeerplekken zijn. Volgens de Afdeling heeft het college van B&W haar standpunt onvoldoende gemotiveerd. Het college van B&W heeft namelijk niet gemotiveerd waaruit blijkt dat de garageboxen destijds in aanmerking zijn genomen als parkeerplekken bij het toestaan van de appartementen. Het college van B&W heeft bovendien niet gemotiveerd wat de bestaande parkeerbehoefte is van het appartementencomplex waartoe de te splitsen woning en de garageboxen behoren. Een vaststelling van de bestaande parkeerbehoefte is van belang om te kunnen bepalen of in dit geval, ook na de splitsing van de woning, los van de vraag of er een nieuwe parkeerplaats wordt gerealiseerd, op complexniveau niet toch aan de parkeereis wordt voldaan. Het college van B&W heeft niet inzichtelijk gemaakt of de capaciteit van het privéparkeerterrein en de twee garageboxen mogelijk de parkeerbehoefte die het complex in de bestaande situatie genereert al overtreft, zodat er nog ruimte zou zijn om de parkeerbehoefte na de splitsing van de woning op te vangen.

Artikel delen