Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Inperken openingstijd terras redelijk

Appellant heeft een exploitatievergunning aangevraagd voor een horecabedrijf met een terras aan de gevel en een maatwerkterras aan het water. De burgemeester heeft deze exploitatievergunning verleend, maar heeft er voorschriften aan verbonden.

22 november 2021

Appellant mag het terras exploiteren, maar enkel tot 23.00 in de avond ter bescherming van het woon- en leefklimaat. Volgens appellant is de beperking van de openingstijd in strijd met de APV. In de APV is vastgesteld dat de burgemeester met zijn bevoegdheid om de openingstijd te beperken, niet lichtzinnig mag omgaan. De burgemeester heeft niet redelijkerwijs kunnen besluiten tot beperking van de openingstijd. Het terras leidt niet tot ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat, aldus appellant. De Afdeling oordeelt dat de burgemeester de openingstijd van het terras in redelijkheid heeft kunnen beperken. De burgemeester heeft gekeken naar de aard en situering van het horecabedrijf, het karakter van de omgeving en de mogelijke bezoekersaantallen. De burgemeester heeft in aanmerking kunnen nemen dat het horecabedrijf een onderdeel is van een keten van speciaalbiercafés. De aard van het biercafé is daardoor anders dan het horecabedrijf dat voorheen in het pand was gevestigd. Het is aannemelijk dat een horecabedrijf dat zich specialiseert in speciaalbieren meer klanten zal trekken. Het is aannemelijk dat het risico op overlast daardoor groter wordt. Het horecabedrijf is bovendien gevestigd in een rustige woonbuurt.

Artikel delen