Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Hoogspanningsverbindingen en cumulatie van elektromagnetische straling

De gemeenteraad van Tilburg heeft het bestemmingsplan ‘Tilburg, hoogspanningsverbinding 150 kV Tilburg Noord-Best’ vastgesteld. Dit plan voorziet in de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de 150 kV-hoogspanningsstations in Tilburg Noord en Best en de verwijdering van de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding in de nabijheid van hetzelfde tracé.

18 november 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Appellant is bevreesd voor de gezondheidsrisico’s van de elektromagnetische straling. Op zijn perceel vlakbij zijn woning bevindt zich al een bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding.

Volgens de Afdeling had de gemeenteraad onderzoek moeten doen naar de cumulatieve effecten op het perceel. Dat een goedgekeurde rekenmethode (nog) niet beschikbaar is voor de cumulatie van magneetveldsterktes van bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen, is in het licht van het STAB-advies onvoldoende voor de conclusie dat een goede ruimtelijke ordening zich daarom niet tegen de aanleg van de ondergrondse 150 kV-verbinding op dit perceel verzet. De Afdeling laat echter de rechtsgevolgen in stand omdat uit het STAB-advies onder andere volgt dat ter plaatse van de woning van appellant slechts sprake is van een zeer geringe bijdrage aan de veldsterkte van het magneetveld van de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding. Zie AbRvS 15 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4240.

Artikel delen