Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Het niet voldoen aan de milieu afstandseisen houdt niet per definitie in dat niet wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening: weigering onvoldoende gemotiveerd

Het college heeft beleidsruimte bij het al dan niet toepassen van de bevoegdheid om van het bestemmingsplan af te wijken in het kader van de goede ruimtelijke ordening. Wanneer het college echter duidelijk laat blijken dat het een afstandseis bepalend acht voor de invulling van die beleidsruimte, dient het een belangenafweging te verrichten.

1 augustus 2022

Jurisprudentie – Samenvattingen

In dit geval had het college van de Gooise Meren de onderbouwing van de aanvrager omtrent het net niet voldoen aan de afstandseis van 50 meter in verband met geur, maar wel voldoen aan een goed woon- en leefklimaat moeten betrekken bij zijn besluitvorming. Het college moet alsnog een belangenafweging in het kader van het goede woon- en leefklimaat verrichten.