Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Gebruik relevant bij teveel recreatiewoningen?

De gemeente Soest legt aan een recreatie-ondernemer een last onder dwangsom omdat er op het betreffende perceel 35 in plaats van de toegestane 31 recreatiewoningen aanwezig zijn. Voor zover relevant de dwangsom betreft een eenmalige dwangsom van € 25.000,-.

14 april 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

Appellant doet een interessant betoog bij de Afdeling. Hij stelt namelijk dat de rechtbank niet heeft onderkend dat een onjuiste telling is verricht tijdens de controle. Hij stelt dat de recreatiewoningen 18 tot en met 21 geen recreatiewoningen zijn. Er was ten tijde van de controle sprake van reguliere bewoning en hiermee is er geen sprake van een overtreding. Hiermee is de dwangsom niet verbeurd. De Afdeling is duidelijk. De last ziet op verwijdering van de recreatiewoningen en, voor zover er al sprake was van ander gebruik, is dit niet relevant voor de last. De last is daarmee overtreden.

Artikel delen