Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Enkele aanwezigheid hennepkwekerij in een pand van een horeca-exploitant onvoldoende voor ''slecht levensgedrag''

Dat heeft de Afdeling vandaag overwogen in een uitspraak waarin een besluit van de burgemeester van Nijmegen tot weigering van een drank- en horecavergunning (thans alcoholwetvergunning) centraal stond.

4 augustus 2022

Jurisprudentie – Samenvattingen


Aan de hand van het nieuwe toetsingskader voor “slecht levensgedrag”, zoals geïntroduceerd in de uitspraak van 25 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1493), overweegt de Afdeling dat zij zich kan voorstellen dat betrokkenheid bij een hennepkwekerij een antecedent is dat leidt tot het standpunt dat een leidinggevende van een horecabedrijf van slecht levensgedrag is en dat op grond daarvan een vergunning moet worden geweigerd. Aan de enkele omstandigheid echter dat de leidinggevende als overtreder is aangemerkt omdat in zijn pand een hennepkwekerij is aangetroffen, kan niet de conclusie worden verbonden dat hij van slecht levensgedrag is. Daarvoor zal aannemelijk moeten zijn dat hij daadwerkelijk betrokken is geweest bij de hennepkwekerij.

Het enkele verwijt dat onvoldoende toezicht is gehouden op zijn pand, maakt - zonder nadere motivering - niet aannemelijk dat de leidinggevende betrokken is geweest bij de hennepkwekerij. Daarmee wordt niet voldaan aan het ‘evidentiecriterium’, aldus de Afdeling.

De uitspraak maakt duidelijk dat de beoordeling van de verwijtbaarheid in het kader van artikel 13b van de Opiumwet verschilt van het toetsingskader in verband met het “slecht levensgedrag”. Dat iemand een verwijt kan worden gemaakt wegens het houden van onvoldoende toezicht waardoor toepassing van artikel 13b van de Opiumwet evenredig (en noodzakelijk) kan zijn, maakt nog niet dat diegene ook van slecht levensgedrag is!

En over artikel 13b Opiumwet gesproken, vandaag maar liefst zeven uitspraken daarover. Burgemeesters krijgen de evenredigheidstoetsing onder de knie, zo blijkt:
- ECLI:NL:RVS:2022:2240 (Tilburg)
- ECLI:NL:RVS:2022:2244 (Schiedam)
- ECLI:NL:RVS:2022:2251 (Amstelveen)
- ECLI:NL:RVS:2022:2254 (Rotterdam)
- ECLI:NL:RVS:2022:2256 (Alkmaar)
- ECLI:NL:RVS:2022:2257 (Papendrecht)
- ECLI:NL:RVS:2022:2258 (Beek)

Artikel delen