Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Duidelijkheid over de avondklok

Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij.

23 mei 2022

Samenvatting

Samenvatting

Op 18 maart 2022 deed Hoge Raad uitspraak in de ‘avondklokzaken’ die door stichting Viruswaarheid zijn gestart naar aanleiding van de avondklok van begin 2021. De avondklok was ingesteld op basis van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) in combinatie met de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 (de Tijdelijke Regeling). Deze regeling voorziet erin dat wanneer buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken er bepaalde bevoegdheden aan het openbaar gezag toekomen. Een van die bevoegdheden is het instellen van een avondklok. Een kort geding van Viruswaarheid werd op 16 februari 2021 door de voorzieningenrechter Den Haag toegewezen (lees hier ons blog over deze uitspraak), maar het gerechtshof Den Haag vernietigde dat oordeel later. De Hoge Raad laat de uitspraak van het hof in stand. De Wbbbg gaf voldoende grondslag voor het instellen van de avondklok. Daarbij is van belang dat de Wbbbg geen omschrijving van de begrippen ‘buitengewone omstandigheden’ en ‘openbare orde en veiligheid’ bevat. De beperkte uitleg van de begrippen door Viruswaarheid wordt dan ook niet gevolgd. Ook was het niet noodzakelijk om een spoedwet aan het parlement voor te leggen. De Hoge Raad verwerpt het beroep van Viruswaarheid.

Artikel delen