Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

De rol van de voorzieningenrechter in het verlenen van omgevingsvergunningen

Het college van burgemeesters en wethouders van Leeuwarden heeft geweigerd om zowel Aldi Drachten B.V. als KBwinkels B.V. (hierna: verzoekers) een omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen en uitbreiden van de winkelpanden. Bij uitspraak van 22 december 2021 heeft de rechtbank de ingestelde beroepen van verzoekers gegrond verklaard en de besluiten vernietigd.

12 mei 2022

Het college dient opnieuw te beslissen op de bezwaren van verzoekers, met inachtneming van hetgeen de rechtbank in de uitspraak heeft overwogen. Verzoekers hebben tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. Daarnaast hebben verzoekers in de tussentijd een voorlopige voorziening procedure ingesteld. Verzoekers verzoeken de voorzieningenrechter om bij wijze van voorlopige voorziening een omgevingsvergunning te verlenen. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat het treffen van een dergelijke voorziening het karakter van een voorlopige voorziening te boven gaat. Het verlenen van een omgevingsvergunning valt onder de bevoegdheid van het college, waarbij het al dan niet beleidsruimte toekomt. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken af