Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De exceptieve toetsing in een handhavingsprocedure

Appellanten voeren bij de Afdeling aan dat de toegekende bestemming aan het perceel waarop het illegale bouwwerk is gerealiseerd in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hiertoe voeren zij aan dat bij de vaststelling van het huidige bestemmingsplan zonder hen daarvan op de hoogte te stellen de bestemming is afgenomen.

28 juli 2020

Jurisprudentie – Samenvattingen

Appellanten stellen dat daarom deze bestemming buiten toepassing moet blijven en dat dus getoetst moet worden aan de vorige bestemming. Appellanten vragen daarmee om een exceptieve toetsing. De Afdeling moet zich immers buigen over een planonderdeel dat al in rechte onaantastbaar is en dus in deze zaak niet voorligt. De Afdeling bevestigt haar eerdere uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:607) en stelt dat de vraag of uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aan het perceel de juiste bestemming is toegekend niet in deze procedure aan de orde kan komen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en daarom moet van de rechtmatigheid worden uitgegaan.

Artikel delen