Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Dat werkzaamheden anders zijn uitgevoerd dan vergund kan in de procedure tegen de omgevingsvergunning niet aan de orde komen

In de praktijk worden bij een bezwaar of (hoger) beroep tegen een verleende omgevingsvergunning vaak argumenten aangevoerd die betrekking hebben op de feitelijke uitvoering van het vergunde project. Dit soort argumenten kunnen bij de vergunningenprocedure niet aan bod komen en moeten aangevoerd worden in een eventueel handhavingsverzoek (en de procedure die daarop volgt).

7 juli 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

De ABRvS bevestigde dit nogmaals in een uitspraak van 3 juli 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2691.

[appellant] heeft aangevoerd dat de vloer zwaarder is uitgevoerd dan is vergund, omdat er volgens hem cement is gestort. Dit gaat, wat daar ook van zij, over de vraag of de bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de verleende omgevingsvergunning. Zoals de Afdeling eerder in de uitspraak van 22 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1736, heeft overwogen, is dat een kwestie van handhaving die in de procedure over een vergunning kan niet aan de orde kan komen.

Artikel delen