Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Burgemeester mag clubhuis motorclub voor onbepaalde tijd sluiten

De burgemeester van Heiloo mag een clubhuis van motorclub CMC, dat onderdeel uitmaakt van Hells Angels, voor onbepaalde tijd sluiten. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij brengen deze uitspraak onder de aandacht, omdat het signaleren waard is dat een sluiting voor onbepaalde tijd niet per definitie onevenredig is.

5 mei 2022

Verbod civiele rechter Hells Angels gold op moment van sluiting

Aan de uitspraak ging het een en ander vooraf. Op 29 mei 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland de organisatie Hells Angels Motorcycle Club Holland (HAMC) ontbonden en verboden, vanwege strijd met de openbare orde (ECLI:NL:RBMNE:2019:2302). CMC is een motorclub die onderdeel uitmaakt van HAMC. De burgemeester van de gemeente Heiloo is met deze uitspraak in de hand overgegaan tot sluiting van het clubhuis van CMC. Vervolgens bepaalde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het verbod enkel in stand bleef voor HAMC en CMC niet raakt (ECLI:NL:GHARL:2020:10406). De Afdeling oordeelde op 20 april 2022 dat de sluiting in stand kon blijven. Zij focuste zich daarbij op de vraag of het primaire besluit op dat moment terecht genomen was. Op het moment van dat besluit gold het verbod (op basis van de rechtbankuitspraak) en werd gebruikgemaakt van een terrein door een verboden organisatie, die bekend staat om een gewelddadige cultuur die de openbare orde verstoort. Het latere arrest van het hof waarmee dit verbod voor CMC ongedaan werd gemaakt gaf niet de doorslag.

Sluiting onbepaalde tijd evenredig

De uitspraak is het signaleren waard, omdat veel besluiten van recente datum waar geen duidelijke einddatum aan is gekoppeld sneuvelden (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2021:631). Gezien de recente Afdelingsuitspraak over het evenredigheidsbeginsel van 2 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:285) was de verwachting dat deze strenge lijn bij openbare ordebesluiten zou worden voortgezet. In de kwestie in Heiloo achtte de Afdeling een sluiting voor onbepaalde tijd wel evenredig. Bij de sluiting van panden – niet zijnde woningen – lijkt een sluiting voor onbepaalde tijd dus niet per definitie onevenredig te zijn. Wel moet er nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de onderbouwing van de sluitingstermijn. Ook geeft de Afdeling mee dat de burgemeester, als het gevaar voor de openbare orde naar haar oordeel geweken is, de burgemeester het besluit dient in te trekken. CMC kan daar ook om verzoeken. De burgemeester moet dan opnieuw beoordelen of en voor welke duur de sluiting van het clubhuis noodzakelijk is.

Artikel delen