Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Advies PG in cassatieberoep over voorgenomen maatregelen ter beperking geluidsoverlast Schiphol

In zijn advies van 5 april 2024 (ECLI:NL:PHR:2024:377) oordeelt procureur-generaal Drijber van de Hoge Raad (“PG”) in het kader van het ingestelde cassatieberoep dat de Nederlandse Staat het met het oog op de belangen van omwonenden terugbrengen van de geluidbelasting van luchthaven Schiphol niet mag doorvoeren in de voorgestelde vorm.

17 april 2024

Commentaar jurisprudentie

Commentaar jurisprudentie

De Staat en Schiphol hebben aangegeven de geluidsoverlast te willen beperken door (i) vooruitlopend op de vaststelling van nieuwe wettelijke geluidsnormen een tijdelijke Experimenteerregeling vast te stellen en (ii) overtredingen van wettelijk vastgelegde geluidsnormen niet langer te gedogen, maar actief te handhaven.

Nadat de voorzieningenrechter van de civiele kamer van de Rechtbank Noord-Holland de Staat en Schiphol in eerste instantie had verboden beide voorgenomen maatregelen uit te voeren, omdat geen toepassing was gegeven aan de in Europese Verordening 598/2014 voorgeschreven balanced approach-procedure, veegde het Amsterdamse Gerechtshof dit oordeel in een spoedappel weer van tafel.

In het daartegen ingestelde cassatieberoep overweegt de PG nu dat een toereikende basis voor het vaststellen van de Experimenteerregeling ontbreekt en dat voor beide voorgenomen maatregelen een balanced approach-procedure moet worden doorlopen: die procedurele verplicht is volgens de PG namelijk van toepassing op alle voorgenomen geluidsbeperkende maatregelen die exploitatiebeperkingen met zich meebrengen.

De Hoge Raad zal zich, rekening houdend met het advies van de PG, over enige tijd uitspreken over deze kwestie.

Artikel delen