Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 36

De actualiteiten uit het omgevingsrecht voor week 36.

13 september 2021

Samenvatting

Samenvatting

Onvoldoende motivering over de speciale last – ECLI:NL:RVS:2021:1988

Appellanten hebben nadeelcompensatie aangevraagd bij het college van B&W van Almelo. Dit verzoek is afgewezen en appellanten hebben hiertegen beroep ingesteld. Volgens appellanten had het college moeten motiveren of er in dit geval voldaan is aan het vereiste van de speciale last. Hiervan is sprake als de gestelde schade in vergelijking met schade geleden door anderen onevenredig zwaar treft. De Afdeling volgt de appellanten in hun betoog. Het college had volgens de Afdeling deugdelijk moeten motiveren waarom er in dit geval geen sprake zou zijn van een speciale last. Het college van B&W heeft dit onvoldoende gemotiveerd. Het college van B&W heeft daarnaast gesteld dat de omstandigheid dat appellanten minder directe feitelijke hinder als gevolg van de (weg)werkzaamheden hebben ondervonden dan andere ondernemers, betekent dat zij minder schade hebben ondervonden als gevolg daarvan. De Afdeling weerlegt dit en vult aan dat de gestelde omstandigheid dat appellanten minder schade hebben ondervonden in vergelijking met andere ondernemers niet zonder meer betekent dat er geen sprake is van een speciale last.

Artikel delen