Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aanvraag voor vergunning aanbieden fietstaxi terecht geweigerd

Het college van B&W heeft een vergunning voor het aanbieden van alternatief persoonsvervoer afgewezen. Appellant wil deze vergunning gebruiken voor het aanbieden van vervoer door middel van een fietstaxi. De vergunning is geweigerd op grond van art. 2:51 van de APV van gemeente Amsterdam.

30 augustus 2021

Jurisprudentie – Samenvattingen

Dit artikel heeft het doel om de druk op de openbare ruimte te verminderen en de overlast die gepaard gaat met het aanbieden van alternatief persoonsvervoer te verminderen. De Afdeling oordeelt dat het verbieden van het aanbieden van dergelijk persoonsvervoer op of aan de weg bijdraagt aan de genoemde doelstelling. Uit onderzoek is gebleken dat fietstaxi’s voornamelijk worden gebruikt als toeristische attracties en inwoners ervaren hier veel overlast van. Volgens appellant is het verbod in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De Afdeling volgt appellant niet en oordeelt dat het algemeen belang van leefbaarheid en een evenwichtige verdeling van de openbare ruimte in redelijkheid zwaarder wegen dan het belang van ondernemers om hun diensten op of aan de weg te kunnen aanbieden.

Artikel delen