Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Infoblad Bouwbesluit 2012

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Ook staat er een aantal nieuwe voorschriften in.

24 januari 2012

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen vangebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Ditbesluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorendeministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit degemeentelijke bouwverordeningen. Ook staat er een aantal nieuwe voorschriftenin.

Download hier de herziene uitgave januari 2012


Artikel delen