Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Hoe bestem je een landgoed?

De wijze waarop gemeenten omgaan met landgoederen loopt nogal uiteen. Een aantal (vooral grotere) landgoedgemeenten heeft specifiek beleid geformuleerd voor landgoederen. Maar niet voor elke gemeente is het dagelijkse kost. In het rapport ‘Ruimte op landgoederen’ zijn voorbeelden verzameld uit diverse bestemmingsplannen. Goede voorbeelden die laten zien hoe ruimte kan worden gegeven aan nieuwe ontwikkeling. Het is niet de bedoeling om voor te schrijven ‘hoe het moet’, maar vooral bedoeld om er ideeën of inspiratie uit te halen.

17 september 2015

Hoe bestem je een landgoed?

De wijze waarop gemeenten omgaan met landgoederen loopt nogal uiteen. Een aantal (vooral grotere) landgoedgemeenten heeft specifiek beleid geformuleerd voor landgoederen. Maar niet voor elke gemeente is het dagelijkse kost. In het rapport Ruimte op landgoederen zijn voorbeelden verzameld uit diverse bestemmingsplannen. Goede voorbeelden die laten zien hoe ruimte kan worden gegeven aan nieuwe ontwikkeling. Het is niet de bedoeling om voor te schrijven hoe het moet, maar vooral bedoeld om er ideeën of inspiratie uit te halen.

Natuurlijk kan een bestemmingsplan niet zomaar vrijheden bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Maar wel is het wenselijk om een procedure, als het kan, zo eenvoudig mogelijk te houden en het is prettig als het bestemmingsplan daar al een opening voor biedt. Daarmee spreekt de gemeente ook al een intentie uit.

Tegelijk wordt aan de landgoedeigenaar de oproep gedaan om aan te geven wat nodig is voor een duurzame instandhouding en projecten te benoemen om dit stapsgewijs te realiseren. Als dit in beeld is, is het ook makkelijker daar een passende regeling bij te maken.Het rapport is geschreven door Jeanine Jentink van Landgoednetwerk in opdracht van het Overijssels Particulier Grondbezit en met subsidie van de provincie Overijssel. Het rapport kunt u hier downloaden.

Artikel delen