Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Privacystatement, disclaimer en auteursrecht

 

Privacy en cookie statement van PONT | Omgeving

Wij (‘Berghauser Pont’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming en privacy van onze bezoekers, klanten, partners en andere relaties. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Berghauser Pont houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In de privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens verantwoordelijke

Berghauser Pont B.V., gevestigd aan de Danzigerkade 53, 1013AP Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

Postadres
Berghauser Pont
Danzigerkade 53
1013AP
Tel: 020 637 50 00
E-mail: info@berghauserpont.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen opdat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 december 2020.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring is van toepassing op alle onderdelen van de door Berghauser Pont beheerde websites, waaronder www.omgevingsweb.nl en alle persoonsgegevens die Berghauser Pont verwerkt van bezoekers, klanten en zakelijke relaties.

Privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot individuen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, maar ook IP-adres en surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft met of gebruik maakt van producten en diensten van Berghauser Pont. Wij verzamelen deze gegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer u een van onze websites bezoekt;
 • Wanneer u zich inschrijft voor een mailing/nieuwsbrief;
 • Wanneer u een product of dienst koopt in onze webshop;
 • Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze cursussen, workshops of andere nascholingsprogramma’s;
 • Wanneer u zich aanmeldt voor bemiddeling;
 • Wanneer u reageert op een vacature en uw CV meestuurt;
 • Wanneer u een (zakelijke) relatie met ons aangaat;
 • Wanneer u een aanvraag doet om informatie te ontvangen zoals producten, (cursus)aanbiedingen, magazines, whitepapers, of aanbiedingen van externe partijen via advertorials.

Hoe krijgen wij persoonsgegevens?

Automatisch
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden toegestuurd door uw device (computer, tablet, mobiele telefoon). Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover dat het geval is, geldt het cookiebeleid, zie onderstaand. De persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen zijn:

 • Browsergegevens;
 • Locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • Hoe u op onze website terecht bent gekomen;
 • Duur van uw bezoek;
 • Pagina’s die u bezoekt;
 • Links waar u op klikt;
 • Waar u onze website weer verlaat.

Expliciet door u verstrekt
Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens die expliciet door u zijn verstrekt voor levering van bepaalde producten of diensten.

Op basis van welke grondslagen verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij baseren de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • Op basis van toestemming (u kunt deze toestemming op elk moment weer intrekken);
 • Voor het uitvoeren/nakomen van overeenkomsten;
 • Voor het uitvoeren/nakomen van overeenkomsten met derde partijen;
 • Voor het uitvoeren/nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, nl.
  • Marketingdoeleinden;
  • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures

Welke gegevens verzamelen we, waarvoor gebruiken we deze en hoe lang worden ze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling
Als u iets bestelt in onze webshop, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om de bestelling te kunnen bezorgen en om u eventueel op de hoogte te kunnen over de status van uw bestelling.

Wij verzamelen hiervoor uw organisatie, naam, bezorg- en evt. factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens verzamelen wij om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt afgesloten. Op basis van de wet moeten wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Wanneer u een bestelling betaalt via iDeal worden deze gegevens verwerkt door Mollie. U leest hier hoe zij met uw gegevens omgaan.

Gegevens in uw account
Als u bij uw bestelling een account aanmaakt, bewaren wij de volgende gegevens: organisatie, naam, bezorg- en evt. factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast bewaren we ook uw bestelgeschiedenis, waaronder de digitale artikelen die u heeft aangeschaft.

Deze gegevens verzamelen wij om een overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt afgesloten (wanneer u een digitaal product koopt, moet u een account hebben om het product in te kunnen zien), of omdat u daar toestemming voor heeft gegeven door een account aan te maken. Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bent ingelogd, worden uw gegevens verwijderd. Mocht u uw account eerder willen verwijderen dan kunt u daartoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen.

Gegevens voor klantcontact
Wanneer u contact met ons opneemt via het formulier op onze website of door een mail te sturen, wordt deze informatie tijdelijk opgeslagen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wij slaan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer hiervoor op. Dit doen wij op basis van uw toestemming of voor het nakomen van een overeenkomst. De gegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw vraag of opmerking.

Gegevens voor bemiddeling
Als u zich aanmeldt voor bemiddeling bewaren wij uw persoonsgegevens zodat wij u zo goed mogelijk kunnen koppelen aan interessante vacatures.

Wij bewaren hiervoor uw naam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast bewaren wij ook informatie over uw ervaring en wensen, zoals uw CV/LinkedIn-profiel, uw huidige werkgever en functie, uw opleidingsniveau en ervaring. Wanneer u het formulier niet compleet invult, kunnen wij u niet optimaal van dienst zijn. Wij zullen daarom met eventuele vragen voor aanvulling persoonlijk contact met u opnemen. Uw profiel wordt niet aangevuld zonder uw expliciete toestemming.

Wij bewaren deze gegevens op basis van uw toestemming en voor het nakomen van een overeenkomst. De gegevens worden bewaard voor een periode van 7 jaar. Mocht u uw gegevens eerder door ons willen laten verwijderen, dan kunt u daartoe schriftelijk contact met ons opnemen.

Gegevens voor aanmelding cursus, workshop of andere nascholingsmogelijkheid
Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, workshop of andere nascholingsmogelijkheid bewaren wij een aantal persoonsgegevens van u voor het behandelen van uw inschrijving en het leveren van de cursus/workshop/etc.

Wij verzamelen aanhef, titel, naam, voorletters, achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie, dienst, afdeling en werkadresgegevens. Niet al deze soorten persoonsgegevens zijn verplicht.

Deze persoonsgegevens worden verzameld en bewaard op basis van het uitvoeren van een overeenkomst. Op basis van de wet moeten wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Gegevens voor marketing
Wij hebben geregeld nieuwe producten, speciale kortingen en verdiepende informatie die we graag met u delen via mail. Als je bij ons een account hebt en/of één of meerdere producten hebt besteld, e-mailen we u met informatie over nieuwe producten, speciale kortingen en verdiepende vakinformatie op basis van uw aankopen. Als u geen account heeft en/of één of meerdere producten heeft besteld of u wil ook informatie ontvangen over andere (vak)gebieden dan kunt u zich ook inschrijven voor deze mailings. U kunt het ontvangen van deze mails altijd uitzetten door te klikken op de uitschrijflink die in elke mail staat. Op basis van de door u verstrekte informatie bouwen wij ook interesseprofielen op voor gerichte advertentiedoeleinden.

Voor het verzenden van deze mails verzamelen wij uw e-mailadres, naam, organisatie, functie of interessegebied. Niet al deze soorten persoonsgegevens zijn verplicht/noodzakelijk.

Wij baseren het verwerken van deze persoonsgegevens op het bestaan van een klantrelatie, het behartigen van onze (marketing)belangen of op door u gegeven toestemming. Deze persoonsgegevens worden bewaard zo lang u zich niet heeft uitgeschreven voor het ontvangen van deze mails.

Gegevens voor (klant)onderzoek
Af en toe voert Berghauser Pont (klant)onderzoek uit middels enquêtes. Hiervoor worden in sommige gevallen ook persoonsgegevens opgeslagen. Het gaat dan vaak om naam, mailadres, organisatie en functie.

Wij verzamelen deze gegevens op basis van op het behartigen van onze (marketing)belangen of op door u gegeven toestemming. De persoonsgegevens worden alleen bewaard en verwerkt voor de analyse van het onderzoek en worden naderhand geanonimiseerd opgeslagen. Alleen wanneer u expliciet toestemming geeft voor het bewaren van uw contactgegevens zullen we deze bewaren.

Gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven
Omgevingsweb biedt u de optie aan om dagelijks op de hoogte gehouden te worden middels een nieuwsbrief. Deze ontvangt u alleen als u zich daar voor aanmeldt en de aanmelding bevestigt. U kunt zich te allen tijden uitschrijven middels de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief staat.

Voor het inschrijven op de nieuwsbrief verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, naam, functie en interessegebied. Niet al deze soorten persoonsgegevens zijn verplicht.

Wij bewaren en verwerken deze persoonsgegevens op basis van de door u gegeven toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zo lang u ingeschreven staat op de nieuwsbrief.

Fotografie en video-opnames op events
Wanneer u aanwezig bent op een evenement van Berghauser Pont bestaat de mogelijkheid dat u gefotografeerd wordt. Wij zijn niet verplicht om u hiervoor toestemming te vragen, omdat het niet ons doel is om de foto’s te gebruiken om u te identificeren. De foto’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden en sfeerimpressies. Omdat dit een reguliere bedrijfsactiviteit is, baseren wij deze verwerking van gegevens op het gerechtvaardigd belang zoals omschreven in de AVG.

Bent u zichtbaar op een foto en/of beeldopname en zou u graag zien dat die foto wordt verwijderd, stuur dan een mail met uw verzoek naar info@berghauserpont.nl. Wij zullen uw verzoek binnen 30 dagen na ontvangst verwerken.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Berghauser Pont verstrekt uw persoonsgegevens aan derden wanneer dat op grond van wet- en regelgeving vereist is (denk hierbij aan de belastingdienst, politie of toezichthouders) of wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van een door u verzochte dienst:

 • Wanneer u een product koopt in onze webshop worden uw gegevens gedeeld met onze distributie- en logistieke partners.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, workshop of andere nascholingsoptie worden de gegevens van u en andere deelnemers gedeeld met de docent opdat hij/zij de cursus zo goed mogelijk kan aansluiten op de kennis en wensen van alle deelnemers. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met verschillende accreditatieorganisaties zodat u eventueel punten voor de cursus kan krijgen.
 • Wanneer u zich heeft aangemeld voor bemiddeling kunnen uw persoonsgegevens aan zakelijke klanten worden verstrekt. Dit gebeurt alleen nadat onze recruiters u persoonlijk hierover hebben gesproken.

Daarnaast maken wij (soms) ook gebruik van andere externe dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Berghauser Pont. Denk hierbij aan:

 • Partijen die hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites regelen (IT-dienstverleners);
 • Partijen waar wij advertentie- en marketingsoftware van afnemen;
 • Partijen die ons ondersteunen bij onze financiële administratie;
 • Eigenaren/auteurs van producten die u bij ons koopt of documentatie die u download via onze website;
 • Sponsoren van een congres of evenement waarvoor u zich opgeeft;

Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Unie. Wij hebben met al deze externe dienstverleners verwerkersovereenkomsten afgesloten, conform de Europese en Nederlandse privacyregelgeving.

In het geval dat wij op enig moment uw persoonsgegevens zullen delen met derden zorgen wij ervoor dat er met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten. In een verwerkersovereenkomst leggen wij met derden vast op welke manier en voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt. Ook spreken wij af wat de verplichtingen zijn rondom de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Opslag en beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij slaan alle persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Berghauser Pont zal alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Ook eisen wij van onze verwerkers dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en benodigde technische beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

Links naar andere websites

Op onze websites staan links naar de websites van externe partijen die mogelijk andere voorwaarden kennen voor het verwerken van persoonsgegevens. Berghauser Pont is niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze websites van derden.

Social media

Als u social media gebruikt kunt u via diverse ‘share’ knoppen artikelen of producten delen met vrienden en volgers. Berghauser Pont krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden aan om het privacybeleid van de betreffende social media partijen goed door te nemen.

Rechten van de betrokkene

Recht op inzage, correctie en om vergeten te worden
U heeft het recht om te allen tijde de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en te corrigeren. Daar waar u niet zelf meteen de gegevens kunt inzien (bijvoorbeeld in uw account, of inschrijving op een mailing), kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een overzicht te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt dit verzoek indienen per mail naar info@berghauserpont.nl of per post naar Berghauser Pont, Danzigerkade 53, 1013AP Amsterdam.

Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet (meer) correct zijn, of onjuist verwerkt zijn, dan kunt u deze persoonsgegevens waar mogelijk zelf corrigeren, of anders kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan ook via bovengenoemde contactmogelijkheden.

U heeft ook het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om vergeten te worden, zullen wij alle gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. U kunt dit verzoek indienen via bovengenoemde contactmogelijkheden.

Recht op intrekking van toestemming en om bezwaar te maken
U kunt te allen tijde de door u gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken. Dit kan middels de uitschrijflinks in onze nieuwsbrieven en mailings.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden als u het niet eens bent met de manier waarop bij uw gegevens verwerken. Dit kan middels de bovengenoemde contactmogelijkheden of via de beschikbare opt-out mogelijkheden in onze mailings.

Recht op beperking en dataportabiliteit
U kunt ons ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in beginsel binnen 30 dagen behandeld worden.

Klachten en vragen

Indien u een klacht heeft of een vraag over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u dit schriftelijk doen via e-mail naar info@berghauserpont.nl of via post naar Berghauser Pont, Danzigerkade 53, 1013AP Amsterdam. Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen. Uw klacht wordt in elk geval behandeld en u zal binnen 30 dagen een reactie krijgen.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, heeft u ook het recht zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookieverklaring Omgevingsweb

Omgevingsweb maakt gebruik van cookies. Omdat u de regie heeft over uw persoonsgegevens informeren we u graag over welke cookies we gebruiken en waarom.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u zich eerder op de website heeft aangemeld, bepaalde pagina’s reeds heeft bekeken of om bepaalde voorkeuren voor de weergave van de website te onthouden. Functionele cookies worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de website.

Analytische cookies
Omgevingsweb maakt gebruik van analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om aan de hand van die gegevens de kwaliteit van onze website te verbeteren. Analytische cookies worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de website.

Omgevingsweb maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Omgevingsweb heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Omgevingsweb zorgt ervoor dat uw IP-adres eerst geanonimiseerd wordt. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Omgevingsweb en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google heeft geen toestemming om de verkregen informatie uit Analytics voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google-diensten. Google mag deze wel informatie aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht. Uw geanonimiseerde gegevens worden maximaal 50 maanden bewaard op de server van Google. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Cookies door derden
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Omgevingsweb bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Blokkeren van cookies

U kunt uw webbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Verwijderen van cookies

U kunt cookies eenvoudig verwijderen via uw webbrowser. Hieronder vindt u de instructies voor de meest populaire browsers:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring, zie bovenstaand, leest u welke rechten u heeft op grond van de privacywetgeving en hoe wij daarmee omgaan.