Weebers Vastgoed Advocaten

Artikelen

 • 26-08-2019

  Lucht in de stikstofproblematiek?!

  [...] en ontbreken stikstofgevoelige habitats ‘redden’ bestemmingsplan "Almere Poort West en Pampushout": geen vernietiging wegens PAS! Er worden op dit moment diverse uitspraken [...]

  → lees meer
 • 17-07-2019

  Tijdelijke kruimelvergunning 460 parkeerplaatsen Eindhoven Airport geen stedelijk ontwikkelingsproject

  [...] uitspraak van 10 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2355) heeft de Afdeling aan de hand van de eerdere jurisprudentie inzake de vraag of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van [...]

  → lees meer
 • 01-05-2019

  Hennep; een handelshoeveelheid of slechts voor eigen gebruik?

  In de maanden maart en april 2019 sprak de Rechtbank Oost-Brabant zich in kort geding uit over drie softdruggerelateerde ontruimingsprocedures van sociale huurwoningen. De politie ontdekt in de eerste zaak vier hennepbomen in de tuin met ruim 3.500 gram gedroogde hennep in de schuur, in de tweede zaak 45 gram gedroogde hennep en 95 gram drogende hennep in de badkamer alsmede goederen in een kast in de woonkamer die erop wijzen dat de huurder bezig is geweest met de kristallisatie van amfetamine en in de laatste zaak ontdekt de politie een hennepstekkerij met 3.789 hennepstekken. In alle gevallen vordert de woningcorporatie met succes ontruiming van het gehuurde in kort geding.

  → lees meer
 • 17-04-2019

  Uitfasering horeca in Arnhem niet in strijd met Dienstenrichtlijn

  [...] 17 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan “Varkensstraat”, dat op 27 november 2017 is vastgesteld door [...]

  → lees meer
 • 12-04-2019

  Afdeling vernietigt bestemmingsplan; de PAS-uitspraak dient te worden afgewacht

  [...] Afdeling heeft op 10 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1105) uitspraak gedaan over het bestemmingsplan “De Zeven Dorpelingen”, dat door de gemeenteraad van Bergen (NH) op 9 november 2017 is [...]

  → lees meer
 • 29-03-2019

  Bijna evenredige besluitvorming in Zuid Holland De provinciale brancheringsregeling nog niet in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn

  [...] de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) in de inmiddels alom bekend ‘Appingedam-uitspraak’ is er in ruimtelijke ordeningsland veel te doen [...]

  → lees meer
 • 07-02-2019

  De vrijheid van gemeenten om beleid te wijzigen kent grenzen!

  [...] haar uitspraak van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:329) straft de Afdeling de tournure van het college van burgemeester en wethouders van Twenterand inzake een verleende omgevingsvergunning [...]

  → lees meer
 • 29-01-2019

  De ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing bij zonneparken?

  [...] haar uitspraak van 23 januari 2019 buigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over de toepasselijkheid van de ladder voor duurzame verstedelijking bij de realisatie van een [...]

  → lees meer
 • 17-01-2019

  Geen woonzorgappartementen nabij militaire vliegbasis Gilze-Rijen

  [...] heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bij uitspraak d.d. 16 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:83) definitief geoordeeld. Op zich geen opmerkelijk oordeel, maar deze kwestie is interessant in het [...]

  → lees meer
 • 02-01-2019

  Is een bestaand parkeertekort relevant bij de verklaring van geen bedenkingen?

  [...] haar uitspraak d.d. 2 januari 2019 bevestigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een gemeenteraad bij zijn besluit om al dan niet een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) [...]

  → lees meer
 • 15-11-2018

  Ruimtelijke effecten zonneparken nader bezien

  [...] verscheen er van onze hand al een korte blog over een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’), waarin de Afdeling oordeelde dat het in casu [...]

  → lees meer
 • 01-11-2018

  Omgevingsrecht, de bruidsschat en transitie

  Op 28 oktober jl. is het ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet gepubliceerd en ligt het ter inzage voor consultatie.

  → lees meer
 • 12-10-2018

  Belanghebbende-begrip. ‘gevolgen van enige betekenis’ bij milieuvergunningen.

  [...] geruime tijd geleden, op 16 maart 2016, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een correctie aangebracht op de wijze waarop over de belanghebbendheid van appellanten bij een milieuvergunning [...]

  → lees meer
 • 20-09-2018

  Gedaante, kwaliteit en opbrengst hennep niet relevant bij sluiting en ontruiming woning

  De politie valt een woning binnen en treft een hoeveelheid van 115 gram hennep aan. Volgens de huurder betreft het oude hennep waarvan hij niet meer wist dat hij deze in zijn bezit had. Ook is het volgens slechts een geringe hoeveelheid en was het bedoeld voor eigen gebruik. De burgemeester sluit de woning op grond van de vondst van deze hennep en bijkomende omstandigheden. De corporatie ontbindt de huurovereenkomst vanwege de sluiting door de burgemeester. De huurder maakt zonder succes bezwaar tegen de sluiting en voert verweer tegen de aanstaande ontruiming door de corporatie. De omstandigheden en overwegingen door het hof maken deze zaak bijzonder en laat nogmaals zien dat huurders in dit soort zaken weinig kans maken een ontruiming te voorkomen.

  → lees meer
 • 11-07-2018

  Hebben de Stichting “Mooi geweest!” en anderen een punt?

  [...] 11 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (de ‘Afdeling’) op welgeteld 8 punten geoordeeld dat het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Ambachtsezoom" en het gelijktijdig [...]

  → lees meer
 • 05-07-2018

  Een besloten feest? Let op wat je in rekening brengt!

  [...] uitspraak van 4 juli 2018 velt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een oordeel in een handhavingskwestie die speelt in Amsterdam, naar aanleiding van een incident uit 2013. [...]

  → lees meer
 • 27-06-2018

  De ruimtelijke inpassing van zonneparken, let op het gemeentelijk en provinciaal beleid.

  [...] 27 juni jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) zich in een tussenuitspraak uitgelaten over de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van [...]

  → lees meer
 • 14-06-2018

  Ladder duurzame verstedelijking blijft de gemoederen bezig houden

  [...] de overzichtsuitspraak inzake de ladder voor duurzame verstedelijking van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724, bestaat er meer [...]

  → lees meer
 • 13-04-2017

  Column: Visie en ontwikkelingen op de vastgoedmarkt: begroting van geluk

  Op 3 februari aanstaande verschijnt het boek ‘Nooit meer slapend arm’ van de hoogleraren financieel management aan de Universiteit van Tilburg en TIAS Business School, Dirk Brounen en Kees Koedijk. Dit boek bevat een actieplan voor een financieel fitte toekomst, zoals op de omslag staat. De schrijvers pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben, maar ze maakten mij er op een prettige manier van bewust, dat – hoewel de wereld om ons heen in brand staat en de participatiemaatschappij ons steeds meer op onszelf terugwerpt – geluk in de zin van financiële rust nog steeds enigszins maakbaar is. En dat kan door verstandig met ons eigen onroerend goed om te gaan. Wij zijn allemaal mensen die zich in hun werk bezig houden met vastgoed; staan we ook voldoende stil bij ons privébezit en welke rol dat kan spelen bij het maken van de begroting van je geluk?

  → lees meer
 • 13-04-2017

  Planschade; gemeente blijf kritisch tegenover deskundigenrapportage

  [...] deed de Afdeling een noemenswaardige uitspraak in een planschadezaak die al geruime tijd speelde in Boxtel. Bij besluit van 26 juni 2014 heeft het College van B&W van Boxtel (het ‘College’) [...]

  → lees meer
 • 25-01-2017

  Afdeling gaat discussie over PAS uit de weg

  [...] 24 januari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:172) heeft de Afdeling einduitspraak gedaan inzake het besluit van de raad van de gemeente Midden-Delfland d.d. 26 mei 2015 tot vaststelling van het [...]

  → lees meer
 • 28-12-2016

  Correctie Widdershoven redt Slijtersunie

  [...] een drietal uitspraken van de Afdeling van 28 december 2016 komt de Afdeling tot het oordeel dat in de slijterij binnen een supermarkt altijd een leidinggevende aanwezig dient te zijn. De Drank- [...]

  → lees meer
 • 09-12-2016

  Voorschrift evenementenvergunning IJ-hallen niet in belang openbare orde

  [...] woensdag 7 december jl. heeft de Afdeling een uitspraak gepubliceerd die ons inziens het vermelden waard is. In casu ging het om een drietal evenementenvergunningen voor het organiseren van drie [...]

  → lees meer
 • 21-11-2016

  Kamergewijze verhuur toegestaan vanwege een gebrekkige planregel

  [...] woensdag 16 november jl. wees de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) een uitspraak in een handhavingszaak ter zake van het gebruik van woningen ten behoeve van kamergewijze [...]

  → lees meer
 • 16-11-2016

  Sturen op middenhuur in bestemmingsplannen

  De vraag naar middenhuurwoningen is de laatste jaren sterk gestegen. 1) Hierop zijn onder andere de aangescherpte toewijzingsregels voor sociale huurwoningen, de inkomensafhankelijke huurverhogingen en de aanscherping van de hypotheekregels van invloed geweest. De verwachting is dat de vraag de komende jaren doorzet vanwege de dynamiek in economie en arbeidsmarkt en de (verdere) aanscherping van de leennormen in de koopsector.

  → lees meer
 • 29-09-2016

  Brainport Industries Campus en duurzame verstedelijking?

  [...] Raad van State heeft op 28 september jl. Zaaknummer 201600819/1/R6 d.d. 28 september 2016: [...]

  → lees meer
 • 23-06-2016

  Transformatie én uitbreiding/optoppen van leegstaande gebouwen mogelijk

  [...] heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in de bodemprocedure met betrekking tot de functiewijziging en uitbreiding van Restaurant Markanti in Hengelo (Rechtbank Overijssel d.d. 8 [...]

  → lees meer
 • 07-06-2016

  Geen schorsing reactieve aanwijzing provincie Zuid-Holland voor Sportplaza van Decathlon

  [...] 6 juni jl. heeft Staatsraad Van Buuren de schorsingsverzoeken van de gemeente Schiedam en Decathlon/Volker Wessels Vastgoed B.V. inzake de reactieve aanwijzing van de provincie Zuid-Holland tegen [...]

  → lees meer
 • 31-03-2016

  Prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten: nu al voer voor discussie

  De recente uitspraken van de Minister over de Woonvisie van de gemeente Rotterdam hebben de nodige aandacht gekregen:

  → lees meer
 • 13-12-2014

  Schuif eens een stukje op. Handhavingsperikelen bij een 'opgeschoven' bouwwerk.

  [...] vormen handhavingsperikelen onderwerp van juridische procedures. In de bouwpraktijk blijkt bijvoorbeeld dat bouwplannen nog wel eens iets in afwijking van de verleende vergunning worden [...]

  → lees meer
Auteurs
Weebers Vastgoed Advocaten N.V. is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoed-gerelateerde vraagstukken, van zowel civiele- als bestuursrechtelijke aard. Van onderhandelingen, via contractvorming tot realisatie en verder. Het omgevingsrecht in al zijn facetten is onderdeel van onze expertise. Wij zijn werkzaam voor het bedrijfsleven, gemeenten en woningcorporaties.

Neem contact op

Meer van deze partner

Dossier Leegstand en transformatie

Weebers Vastgoed Advocaten houdt voor u het dossier Leegstand en transformatie volledig up-to-date. Experts Angelique Claassen en Miranda Pals vullen de dossiers iedere maand aan met nieuwe content, zodat u alle handvatten heeft om met het onderwerp aan de slag te gaan.