Ruimtemeesters

Video'sDe komst van de Omgevingswet vraagt om integraal werken door ambtenaren. Maar spreekt iedereen wel dezelfde taal? De praktijk leert dat de nieuwe termen van de Omgevingswet voor lang nog niet iedereen vanzelfsprekend zijn.

→ lees meer


Artikelen

 • 25-11-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht - week 47

  Kan een verhuurder de gemeente dwingen om een huurder in te schrijven in de basisregistratie personen? Koen van Polanen bespreekt opvallende uitspraken in het omgevingsrecht. Deze week deed de Afdeling een uitspraak over het inschrijven van huurders in de BRP.

  → lees meer
 • 25-11-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht - week 46

  Een overzicht van belangrijke uitspraken in het omgevingsrecht in week 46. Deze week een uitspraak over wie er belanghebbend is bij de oplegging van een last onder dwangsom en een uitspraak over de vaststelling van permanente bewoning van een recreatiewoning.

  → lees meer
 • 25-11-2019

  Vaststelling permanente bewoning recreatiewoning

  [...] zijn volgens de gemeente Epe woonachtig in een vakantiewoning. Niet in geschil is dat overtreders ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen. In het algemeen [...]

  → lees meer
 • 25-11-2019

  Huurder belanghebbend bij last onder dwangsom

  [...] Schagen gelast het (laten) gebruiken van de units in een bedrijfsverzamelgebouw te staken. Ze schrijft hiertoe de eigenaar aan. De huurders gaan in bezwaar en beroep. In beide instanties [...]

  → lees meer
 • 25-11-2019

  Kan een verhuurder de gemeente dwingen om een huurder in te schrijven in de Basisregistratie personen?

  [...] vraag stond centraal in een uitspraak die de Afdeling deze week deed. Verhuurder (een vakantiepark) verzocht de gemeente om personen wonend op het vakantiepark met terugwerkende kracht in te [...]

  → lees meer
 • 31-10-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht - week 44

  Een overzicht van belangrijke uitspraken in het omgevingsrecht in week 44. Onder andere over onttrekking van een woning door huisvesting arbeidsmigranten en het toekennen van een voorlopige voorziening vanwege gebrek aan hinder.

  → lees meer
 • 17-09-2019

  Ongewenst Europees kampioenschap

  Als Europese zitkampioenen krijgen wij Nederlanders vaak te horen dat wij minder moeten zitten. Maar dit wordt ons nog lang niet altijd makkelijk gemaakt. Onze banen zijn over het algemeen nog steeds het beste te bereiken met de auto, onze favoriete films en series duren al gauw een uur en ook het weer besluit regelmatig om te slaan, net wanneer wij een wandeling willen maken. Om die reden heb ik geprobeerd te achterhalen in welke situaties het ons wel makkelijk wordt gemaakt om minder zitgedrag te vertonen. Ik heb namelijk onderzocht in hoeverre de inrichting van onze woonomgeving (en specifiek de beloopbaarheid van deze omgeving) van invloed is op de hoeveelheid tijd die wij in een zittende houding doorbrengen.

  → lees meer
 • 19-08-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht - week 29

  Een overzicht van belangrijke uitspraken in het omgevingsrecht in week 29. Onder andere over het bedrijfsmatig houden van honden en handhavend optreden tegen stookoverlast van een houtkachel.

  → lees meer
 • 15-07-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht - week 27

  Een overzicht van belangrijke uitspraken in het omgevingsrecht in week 27. Over een beslissing op bezwaar en gebruik van de VNG brochure “Bedrijven en milieuzonering” voor het bepalen van richtafstanden.

  → lees meer
 • 12-07-2019

  Woningen bouwen, maar voor welke doelgroep?

  Veel gemeenten worstelen met de opgave om voldoende woningen te bouwen. Landelijk gezien lopen gemeenten al jaren achter ten opzichte van de landelijk gestelde doelstellingen. Die opgave gaat echter niet alleen om hoevéél woningen, maar ook wélke soort woningen. Dit vraagt om keuzes, omdat ook gemeenten te maken hebben met schaarste: in bouwgrond, ontwikkellocaties en: in ambtelijke capaciteit. Het is tijd voor heldere keuzes!

  → lees meer
 • 04-07-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 26

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 26 over toepassing van vertrouwensbeginsel; geen gerechtvaardigd vertrouwen en Toezichthouder hoeven overtredingen niet zelf waar te nemen voor verbeurte van dwangsom.

  → lees meer
 • 01-07-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht - week 24

  Een overzicht van belangrijke uitspraken in het omgevingsrecht in week 24. Over studentenherrie en belangenafweging bij afwijken van het bestemmingsplan en cocaïne gevonden in een bedrijfspand.

  → lees meer
 • 18-06-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 22

  Een overzicht van belangrijke uitspraken in het omgevingsrecht in week 22. Over onder andere een beroep op 'nieuw' vertrouwensbeginsel en een verzoek om handhaving door niet-belanghebbende.

  → lees meer
 • 15-05-2019

  Inwoners die meedenken, alleen maar extra werk

  Participatie, het is één van de speerpunten binnen de Omgevingswet en het begrip zorgt voor veel discussie. Zowel in raadsvergaderingen als tussen ambtenaren als ook in de samenleving. De meningen lopen hierbij nogal uiteen. Sommige raadsleden roepen: we gaan maximaal participeren met de samenleving, laat de ideeën maar komen, gooi alle sluizen open! Anderen reageren hier soms bijna paniekerig op en zijn op zoek naar kaders of roepen: maar wij zijn toch gekozen om keuzes te maken voor de burger? Iedere gemeenteraad in het land mag straks zelf bepalen hoe participatie binnen het fysieke domein eruit komt te zien. Ook bij ambtenaren merk je verschillen in enthousiasme, sommige geloven er echt in en passen het al veel toe, anderen zien het als lastig en vertragend en zitten er niet op te wachten. Inwoners die meedenken: alleen maar extra werk!

  → lees meer
 • 13-05-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 17

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 17.

  → lees meer
 • 30-04-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 16

  Een overzicht van belangrijke uitspraken in het omgevingsrecht in week 16. Over onder andere bescherming tegen geluidsoverlast van bedrijfswoningen op een industrieterrein en de dienstenrichtlijn en beperking van horecamogelijkheden.

  → lees meer
 • 18-04-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 15

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 15.

  → lees meer
 • 15-04-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 14

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 14.

  → lees meer
 • 11-04-2019

  Gluren bij de buren: de spanning op de woningmarkt in Duitsland

  Dat er momenteel een probleem is op de woningmarkt is wel duidelijk, of het nu om de koopwoningen, sociale huurwoningen of vrije huursector gaat. Zo publiceerde het Centraal planbureau onlangs een rapport over de schaarste van nieuwbouwlocaties. Staat Nederland hierin op zichzelf? Loes van Walsum vergelijkt de Nederlandse woningmarkt met die van onze oosterburen.

  → lees meer
 • 03-04-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 13

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 13.

  → lees meer
 • 26-03-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 12

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 12.

  → lees meer
 • 22-03-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 11

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 11.

  → lees meer
 • 07-03-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 10

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 10.

  → lees meer
 • 04-03-2019

  Huisvesting arbeidsmigranten; van waterbed naar blacklist

  Nederland kent een groot tekort aan arbeidskrachten. Nog steeds komen er daarom personen uit andere Europese landen naar Nederland om hier te werken. Deze arbeidsmigranten komen niet alleen meer uit Oost-Europa maar ook uit Spanje, Italië en Portugal. Dat deze personen naar Nederland komen is niet het probleem, maar het tekort aan huisvesting voor deze personen wel. Wat betekent dit?

  → lees meer
 • 04-03-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 9

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 9.

  → lees meer
 • 22-02-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 8

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 8.

  → lees meer
 • 20-02-2019

  Goede ruimtelijke ordening bij lichtmasten.. ofwel: driemaal is nog geen scheepsrecht

  [...] is de pijnlijke constatering voor de gemeente Bloemendaal, die voor de derde maal probeerde om in een bestemmingsplan voor de hockeyclub in Bloemendaal lichtmasten mogelijk te maken van 18 meter [...]

  → lees meer
 • 14-02-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 7

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 7.

  → lees meer
 • 08-02-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 6

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 6

  → lees meer
 • 31-01-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 5

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 5

  → lees meer
 • 25-01-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 4

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 4

  → lees meer
 • 18-01-2019

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 3

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 3

  → lees meer
 • 14-01-2019

  Actualiteiten Omgevingsrecht – week 2

  Jurisprudentie actualiteiten Omgevingsrecht van week 2

  → lees meer
 • 27-12-2018

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 51

  Actualiteiten omgevingsrecht – week 51

  → lees meer
 • 26-12-2018

  Wijzigingen wet- en regelgeving omgevingsrecht per 1-1-2019

  Er komt weer een vast verandermoment aan per 1 januari 2019. Hieronder een kort overzicht met de wijzigingen voor het omgevingsrecht.

  → lees meer
 • 29-11-2018

  Actualiteiten Omgevingsrecht – week 48

  Actualiteiten Omgevingsrecht – week 48

  → lees meer
 • 16-11-2018

  Actualiteiten Omgevingsrecht – week 46

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 46

  → lees meer
 • 01-11-2018

  Actualiteiten omgevingsrecht

  Actualiteiten omgevingsrecht van week 44

  → lees meer
 • 18-10-2018

  Ondertussen bij de buren: verlinting en ruimtebeslag in Vlaanderen

  Ruimtemeesters werkt vanuit een frisse blik op de leefomgeving. Juist ook de komst van de Omgevingswet vraagt om het verlaten van bestaande denkpatronen. In Nederland doen wij het al jaren hetzelfde. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend?

  → lees meer
 • 15-10-2018

  De uitgebreide omgevingsvergunning versus een postzegelplan en het gelijktrekken van leges

  Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling niet past binnen het bestemmingsplan, kan men allereerst kijken of er de mogelijkheid bestaat om binnenplans, dan wel via een kruimelprocedure af te wijken. Het gaat in beide gevallen om een reguliere omgevingsvergunning die via een procedure van 8 weken kan worden doorlopen. Bestaat deze mogelijkheid echter niet, dan zal men vaak de keuze moeten maken tussen een uitgebreide omgevingsvergunning of een postzegelplan.

  → lees meer
 • 10-10-2018

  Opletten geblazen bij planschade...

  [...] gemeente Breda komt als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 3 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3192) van een koude kermis thuis. Het College van B&W had in juli 2009 een [...]

  → lees meer
 • 10-10-2018

  Opletten geblazen bij planschade...

  De gemeente Breda komt als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 3 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3192) van een koude kermis thuis.

  → lees meer
 • 25-07-2018

  Procederen in het omgevingsrecht, mogelijk een dure aangelegenheid?

  [...] lijkt het wel wat op, gezien de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 25 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2505). Deze heeft betrekking op het [...]

  → lees meer
 • 25-07-2018

  Ontwikkelingen wet- en regelgeving omgevingsrecht ná 1 juli 2018

  Ook na het vaste verandermoment van 1 juli 2018 zijn er weer ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in het omgevingsrecht. Voor de wijzigingen per 1 juli 2018 verwijs ik naar mijn eerdere blog.

  → lees meer
 • 12-07-2018

  Blijven opletten bij de verklaring van geen bedenkingen

  [...] college van B&W heeft op grond van artikel 2.12 Wabo drie mogelijkheden op basis waarvan kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Te weten de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, de [...]

  → lees meer
 • 05-07-2018

  HRM binnen de overheid en de Omgevingswet hebben veel paralellen

  HRM, ook en juist binnen overheidsland is in beweging. Ik vertrouw er even op dat het geen P&O meer heet. Maar mag je het ook nog wel Human Resources Management noemen? Management impliceert beheersing, terwijl facilitering meer op zijn plaats is.

  → lees meer
 • 05-07-2018

  Wijzigingen wetten in het omgevingsrecht per 1 juli 2018

  Het is weer zover, er is een vast verandermoment geweest. Per 1 juli 2018 zijn er dus de nodige wetten in werking getreden. Hieronder een kort overzicht met de belangrijkste wijzigingen voor het omgevingsrecht.

  → lees meer
 • 05-07-2018

  Gezondheidsbevordering in het omgevingsplan

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 moet gaan zorgen voor verandering. De Omgevingswet, die grotendeels het toekomstige omgevingsrecht gaat vormen, beoogt namelijk een gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Dit is een leefomgeving die de gezondheid van burgers beschermt én bevordert. Een leefomgeving die er voor zorgt dat burgers niet ziek(er) worden (bescherming) én het aantrekkelijk maakt om gezond(er) te worden (bevordering).

  → lees meer
 • 20-06-2018

  ‘Appingedam’ in acht nemen bij bestemmingsplannen met detailhandel in combinatie met brancheringsregels’

  [...] uitspraak van 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2062) hing al even in de lucht, gelet op de antwoorden van het Europese Hof van Justitie van 30 januari 2018 in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen [...]

  → lees meer
 • 01-06-2018

  Aanpak vakantieparken: kennis bepaalt de succesfactoren

  Grote koppen in de krant en op het journaal. Wederom een vakantiepark ‘ontdekt’ waar permanente bewoning plaatsvindt. Journalistiek, een dankbaar onderwerp. De beelden van een frivole judoka op een niet nader te noemen camping in Brabant schieten bij de betreffende bestuurder door zijn gedachten. Een afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gaat draaien. De eerste vooraanschrijving gaat de deur uit. De vraag rijst wat gaat hier mis?

  → lees meer
 • 28-05-2018

  Door wijziging Wet Bibob ook stromannen de pineut

  Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de overheid veel energie, tijd en geld steekt in de opsporing en vervolging van strafbare feiten en dat criminelen (of hun stromannen) vervolgens via de ‘achterdeur’ binnenkomen. Hiervan is sprake als de overheid door haar dienstverlening direct of indirect criminele organisaties of activiteiten faciliteert. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verlenen van een vergunning of subsidie of het gunnen van een overheidsopdracht. De Wet Bibob biedt een bestuurlijk instrument om bovenstaande te voorkomen en de integriteit van de overheid te beschermen. Met het nieuwe wetsvoorstel worden de toepassingsmogelijkheden van deze wet vergroot. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

  → lees meer
 • 22-05-2018

  Damoclesbeleid bij corporatiewoningen na het aantreffen van een hennepkwekerij

  Mag een burgemeester een corporatiewoning sluiten indien de corporatie maatregelen heeft getroffen om de overtreding te beëindigen en herhaling daarvan te voorkomen?

  → lees meer
 • 22-05-2018

  Kun/moet je bezwaar maken tegen een bestuurlijke waarschuwing (bijvoorbeeld op grond van de Wav)?

  [...] is de vraag van belang, of zo’n waarschuwing een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 04-04-2018

  Moet bij invordering van een dwangsom of het verhalen van kosten bij bestuursdwang rekening gehouden worden met bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de financiële draagkracht van een betrokkene?

  [...] verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) in een concrete zaak, heeft staatsraad advocaat-generaal Wattel op 4 april 2018 een conclusie genomen [...]

  → lees meer
 • 04-04-2018

  Is een zonnepark van 22 hectare een aannemelijke tijdelijke bestemming?

  [...] vraag was aan de orde in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 4 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2018:1112). De eigenaar van een nabijgelegen [...]

  → lees meer
 • 02-02-2018

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer

  Met deze Aanvullingswet wordt het onderwerp bodem opgenomen in de Omgevingswet. Dit hoofdstuk was tot nu toe leeggelaten. De regels van deze Aanvullingswet zullen de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit vervangen. Zo zullen de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit bijvoorbeeld gaan vervallen.

  → lees meer
 • 09-01-2018

  Nieuwe wetgeving omgevingsrecht per 1 januari 2018

  Nieuwe en gewijzigde wetten treden met name op twee vaste verandermomenten inwerking, namelijk 1 januari of 1 juni. Nu het nieuwe jaar weer is begonnen, betekent dit dat er weer flink wat wetten in werking zijn getreden. Hieronder kort een overzicht:

  → lees meer
 • 22-11-2017

  Samenwonen door seizoenarbeiders in een zomerhuis te zien als één huishouden?

  [...] (arbeidsmigranten) en mensen die voor hun ontspanning in een zomerhuisje verblijven, gaan vaak niet erg goed samen. Een vakantiepark met zomerhuisjes waar veel seizoenarbeiders [...]

  → lees meer
 • 01-11-2017

  Recensies op Airbnb als grondslag voor het verbeuren van een dwangsom?

  [...] is al veel geschreven over het gebruik van woningen voor illegale Bed & Breakfastactiviteiten zoals bijvoorbeeld Airbnb. Vaak gaan deze artikelen over hoe Airbnb de lokale woningmarkt ontwricht. [...]

  → lees meer
 • 11-10-2017

  Is voor gevelreclame omgevingsvergunning bouwen nodig? En onder de Omgevingswet?

  [...] onderwerp dat regelmatig de pennen in beweging brengt en waar de Afdeling zich 20 september 2017 ook weer over heeft gebogen, is de vraag of iets een bouwwerk is. Recent heeft de Afdeling de [...]

  → lees meer
 • 14-09-2017

  De regionale omgevingsvisie maakt de provincie overbodig

  Lokale afwegingsruimte en participatie zijn de toverwoorden van de Omgevingswet. De raad heeft het voor het zeggen in nauw overleg met de bevolking. Zo min mogelijk wordt er vanuit Den Haag gestuurd op de inhoud van de Omgevingsvisies. In de Omgevingsvisie stelt de gemeenteraad de kaders waaraan het college, ondernemers en burgers invulling kunnen geven. Een duidelijk verhaal tot zover. Maar wat als men bij deze visievorming stuit op onderwerpen die de hele regio aangaan?

  → lees meer
 • 12-09-2017

  Verruiming van de sluitingsbevoegdheid in de Opiumwet

  Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. In de strijd tegen deze vormen van criminaliteit wordt er de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan bestuursrechtelijk optreden. Dit betekent dat onder andere gemeenten een steeds actievere rol gaan krijgen in de aanpak van deze criminaliteit en dat het van belang is dat er in dit kader meer instrumenten beschikbaar zijn. Het laatste decennium wordt de koers ingezet om van een meer strafrechtelijke aanpak naar een meer geïntegreerde aanpak te gaan, waarbij overheidsinstanties en -partners steeds meer samenwerken.

  → lees meer
 • 28-07-2017

  Gerechtvaardigd vertrouwen op de uitlatingen van een ambtenaar?

  [...] vaak voorkomende beroepsgrond is het vertrouwensbeginsel. Overtreder heeft een gesprek gehad met de gemeente en in dit gesprek is aangegeven dat er tegen een overtreding niet opgetreden kan of [...]

  → lees meer
 • 21-06-2017

  Wet kwaliteitsborging bouwen… maak gebruik van pilotprojecten!

  De Wet kwaliteitsborging bouwen. Het wetsvoorstel waarbij het bouwtoezicht op de naleving van het bouwbesluit voor een deel toevertrouwd gaat worden aan de markt en waarbij de aansprakelijkheid van de bouwer aanzienlijk toeneemt. Inmiddels al gebombardeerd tot een omstreden wetsvoorstel en een veel besproken onderwerp de laatste maanden in bouwend Nederland. Komt de wet er wel? En in welke vorm? Minister Plasterk heeft in ieder geval haast en wil niet wachten met het invoeren van de wet, gelijktijdig met de Omgevingswet, of als onderdeel daarvan, aldus Cobouw in hun artikel van 7 juni 2017 (publicatie door Thomas van Belzen op 1 jun 2017).

  → lees meer
 • 21-06-2017

  De Efteling: proeftuin voor vergunningvrij bouwen

  Soms zijn er zaken waar je eigenlijk nooit bij stilstaat. Zelfs niet als je op een drukke zomerdag in de rij staat bij De Baron, Joris en de Draak, of vanaf 1 juli de nieuwe attractie van De Efteling: Symbolica. Al lopend door het attractiepark laat je je door borden de weg wijzen en laat je de kinderen met een grote glimlach Holle Bolle Gijs papier ‘voeden’. Maar waar je niet bij stilstaat is dat voor alle bouwwerken in het attractiepark een vergunning verleend dient te worden. Natuurlijk is dit logisch bij de attracties maar moet dat ook voor elke prullenbak, wegwijsbord of ander klein bouwwerk? Dit is de vraag die de gemeente Loon op Zand zich stelde.

  → lees meer
 • 03-05-2017

  Update Omgevingswet: nu beginnen of nog even wachten?

  Met de komst van de Omgevingswet, die per 1 januari 2019 van kracht wordt, dient een aantal verandertrajecten zich aan. In de eerste plaats is er het wetgevingstraject. Een groot aantal wetten en amvb’s wordt samengebracht, wat gevolgen heeft voor het inzetbare instrumentarium. Alle mensen die een rol hebben in het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving (in de breedste zin van het woord) zullen zich dit nieuwe instrumentarium tijdig eigen moeten maken, om ermee te kunnen werken zodra de nieuwe wet van kracht wordt. Een veelgehoord geluid deze dagen is: “de regelgeving is nog niet uitgekristalliseerd, ik wacht nog even totdat er meer over bekend is”. Maar is dat wel zo verstandig?

  → lees meer
 • 03-03-2017

  Aanvang termijn tijdelijke omgevingsvergunning

  [...] 22 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:487) is een interessante uitspraak verschenen van de Afdeling met betrekking tot de tijdelijke omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan, als [...]

  → lees meer
 • 24-02-2017

  Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

  Vooruitlopend op de Omgevingswet is op 26 januari 2017 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, dat strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn.

  → lees meer
 • 24-02-2017

  Startnota Nationale Omgevingsvisie gepubliceerd

  De rijksoverheid is drukdoende met de voorbereidingen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 17 februari presenteerde zij de startnota voor de inhoud van de NOVI. Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende verschillen tussen gebieden hebben volgens het rijk invloed op de manier waarop en het tempo waarmee belangenafwegingen rond de fysieke leefomgeving moeten worden gemaakt.

  → lees meer
 • 18-01-2017

  Aanvang schadeperiode bij vergoeding wegens onrechtmatig overheidsbesluit

  [...] de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 januari jl. (ECLI:NL:RVS:2017:89, zaaknummer 201600592/1/A2) was de vraag aan de orde, hoe de aanvang van de [...]

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Hype voor hipsters?

  Mensen met een bijzondere woonwens krijgen veel aandacht. Tiny Housing, Kluswoningen, en wooncoöperaties staan volop in de aandacht van beleidsmakers en wethouders. Marjolein in het Klein heeft met haar Tiny House TV, radio en tijdschriften gesierd. Is hier sprake van een hype voor hipsters, of is er meer aan de hand?

  → lees meer
 • 14-12-2016

  Zienswijze in relatie tot besluitonderdelen; aanwijzingsbesluit Natura 2000 gebied

  [...] uitspraak van 14 december 2016 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) is een goed voorbeeld van het feit dat het indienen van een algemene zienswijze [...]

  → lees meer
 • 01-11-2016

  Planschade in de Omgevingswet : alleen bovenmatige schade wordt vergoed

  De Minister heeft al een tip van de sluier opgelicht over het schadevergoedingsrecht bij ruimtelijke maatregelen onder de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 31-10-2016

  Een verfrissende duik in de jurisprudentie van de invorderingsbeschikking

  [...] in deze blog aangehaalde uitspraak is weliswaar gebaseerd op vaste jurisprudentie, maar desalniettemin de moeite waard om ‘teruggehaald’ te worden. Tijd voor een welkome opfrissing dus! De [...]

  → lees meer
 • 26-09-2016

  Niet de wet, maar de maatschappij verandert

  In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De wet betreft een stelselwijziging van ‘alle’ wetgeving omtrent de fysieke leefomgeving. Inmiddels wordt de uitwerking van de wet via de vier algemene maatregelen van bestuur steeds duidelijker. Volgens velen verandert er veel met de komst van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 30-05-2016

  Reparatie Besluit uitvoering Chw middels 13e tranche

  [...] 3 februari jl. heeft de Afdeling een belangwekkende uitspraak gedaan inzake het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (ECLI:NL:RVS:2016:201). De Afdeling heeft het bestemmingsplan ‘Spoorzone’ [...]

  → lees meer
 • 27-05-2016

  De aansprakelijkheid van de gemeente als eigenaar van bomen

  Over omvallende bomen, vallende takken en ander bomenleed.

  → lees meer
 • 05-04-2016

  Privaatrechtelijke aspecten in het fysieke domein

  Een oudere dame valt over losliggend tegelwerk. Een fietser gaat onderuit over natte bladeren op het fietspad. Een student glijdt uit door ijzel op de weg. Wat hebben deze situaties gemeen?

  → lees meer
 • 27-02-2016

  Besluitbegrip - reactie op een ingebrekestelling

  [...] deze nieuwsbrief maken wij u attent op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 17 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:409). In deze [...]

  → lees meer
 • 29-10-2015

  Geldbesparende tip voor de handhavingsjurist!

  Een veroordeling in de proceskosten. De meeste gemeenten zitten hier natuurlijk niet op te wachten. Sinds januari 2015 is een dergelijke veroordeling al snel € 490,- voor alleen het indienen van een verzoekschrift. In handhavingszaken zijn gemeenten vaak bereid tot het verlengen van de begunstigingstermijn, teneinde een ‘dure en onnodige’ rechtszaak in dit stadium te voorkomen. Echter, als daarna een verzoek om proceskostenveroordeling van de overtreder komt, voelt de gemeentelijke medewerking toch wrang. In dit artikel daarom de tip voor de handhavingsjurist hoe een dergelijk verzoek om proceskostenveroordeling afgewezen kan worden.

  → lees meer
 • 27-07-2015

  Flexibel bestemmen; niet zonder risico!

  [...] gemeenten hebben de laatste tijd de voorkeur gegeven aan flexibiliteit in bestemmingsplannen. Aanleiding hiervoor was onder andere de crisis: projecten stagneerden, werden gewijzigd of gingen [...]

  → lees meer
 • 25-06-2015

  “Het oorspronkelijk hoofdgebouw”; reprise van een juridische discussie

  [...] inwerkingtreding van het nieuwe Besluit omgevingsrecht (Bor) is al weer ruim een half jaar (01-11-2014) geleden. Dit betekent dat ook steeds meer jurisprudentie over de uitleg van het Bor [...]

  → lees meer
 • 29-05-2015

  De Tour wacht op niemand

  Als wielerliefhebber kijk ik ieder jaar weer uit naar de start van de Tour, wat mij betreft het mooiste wielerevenement ter wereld. Dit jaar is speciaal met de Grand Départ in Utrecht. Een zomer om je op te verheugen!

  → lees meer
 • 20-04-2015

  Vergunningsvrij bouwen op een erf

  [...] is de afgelopen jaren veel jurisprudentie verschenen over de interpretatie van het begrip erf. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft enkele uitspraken [...]

  → lees meer
 • 28-01-2014

  Planschade ook anderszins verzekerd door verwachtingswaarde vanwege planologische toezegging ‘tegen wil en dank’

  [...] 28 januari jl. heeft de Afdeling in de kwestie Kerkebogten, gemeente Eersel (zaaknummer 201301377/1/A2) geoordeeld, dat bij de beantwoording van de vraag of planschade voldoende anderszins is [...]

  → lees meer
Auteurs

Ruimtemeesters is in Nederland hét bureau dat de publieke en private sector voorziet van antwoorden op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen. Wij bieden overheden, ondernemers en particulieren praktische en effectieve oplossingen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieu, bestuurs- en privaatrecht. Onze oplossingen reiken van kennisdeling en advisering op juridisch, bouwkundig en planologisch gebied tot en met het werven, selecteren en plaatsen van de juiste personele capaciteit (tijdelijk of vast). Wij bieden direct toegang tot een netwerk van ervaren en kundige omgevingsspecialisten en -regisseurs. Dat, gecombineerd met onze integrale dienstverlening van initiatief- tot en met uitvoeringsfase, maakt Ruimtemeesters tot meedenkend én meewerkend partner in het fysieke domein.

Neem contact op