Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Zijn informatieborden vergunningvrij en wat wordt exact onder straatmeubilair verstaan?

Een informatiebord met bijvoorbeeld een plattegrond van de omgeving kan op grond van artikel 2 lid 18 onder g bijlage II van het Bor vergunningvrij worden geplaatst:

10 februari 2013

Een informatiebord met bijvoorbeeld een plattegrond van de omgeving kan op grond van artikel 2 lid 18 onder g bijlage II van het Bor vergunningvrij worden geplaatst:

Artikel 2 lid 18 onder g:

18) een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft:

g) straatmeubilair

Het bord moet ten dienste staan van de openbare ruimte en mag daarom ook alleen vergunningvrij in de openbare ruimte geplaatst worden. Zie de

uitleg van Max Seelen.

RvS heeft in de uitspraak van BR 1995, p. 35 straatmeubilair nader gedefinieerd:

"Naar het oordeel van de Afdeling kunnen bouwwerken als de onderhavige slechts dan als straatmeubilair worden aangemerkt indien hun hoofdfunctie is gelegen in het bieden van informatie ten behoeve van het verkeer althans in direct verband staat met het gebruik van de weg te denken valt hierbij aan een stadsplattegrond en mits zij van beperkte afmetingen zijn."

Uit deze uitspraak kan geconcludeerd worden dat bijvoorbeeld reclameborden en kunstwerken niet tot het straatmeubilair gerekend mogen worden en dus vergunningplichtig zijn.

Toch volgt uit

deze uitspraak

dat het plaatsen van reclame op de andere kant van de stadsplattegrond toegestaan is. Zolang de hoofdfunctie maar het bieden van informatie ten behoeve van het verkeer blijft.

Zie ook deze

LinkedIn Discussie

over informatieborden.

Uit verschillende jurisprudentie volgt dat zitbanken, plantenbakken, lantaarnpalen, prullenbakken en fietsenrekken wel tot het straatmeubilair horen.

Wellicht vanzelfsprekend: een opstelplaats van winkelwagentjes behoort niet tot het straatmeubilair. Toch heeft een

rechtbank

daar een keer een uitspraak over moeten doen.

Zogenoemde "anti-rampalen" die op de straat zijn geplaatst met als doel een gebouw te beschermen behoren niet tot het straatmeubilair omdat deze niet zijn bedoeld voor de inrichting van de openbare straat en aansluiten bij de publieke functie van de straat. Lees

hier de uitspraak

van RvS.

Artikel delen